Rafinare şi Marketing


În 2009, mediul economic a continuat să aducă provocări majore pentru activitatea noastră. Condiţiile economice nefavorabile, precum şi marjele de rafinare foarte scăzute au avut un impact negativ, compensat de modul mai flexibil de operare a rafinăriilor şi de efectul pozitiv al restructurării activităţii de petrochimie. Activitatea de Marketing a cunoscut o creştere impresionantă în ceea ce priveşte nivelul mediu al vânzărilor pe staţie. Volumul vânzărilor cu amănuntul a crescut cu 12%, comparativ cu 2008, în pofida mediului economic nefavorabil, ca urmare a investiţiilor în optimizarea reţelei staţiilor de distribuţie.

Descarcă tabelul

R&M - în cifre200720082009
Ţiţei procesat (mii tone)5.9176.1215.161
din care ţiţei importat (mii tone)1.5701.831815
Gradul de utilizare a capacităţii de rafinare74%77%65%
Vânzări (mii tone)4.7075.2104.823
din care: Benzină1.5871.7161.566
              Motorină1.8352.0732.007
Total venituri nete (mil. lei)110.57413.6899.854
EBITDA (mil. lei)(736)(1.055)(511)
EBIT (mil. lei)(1.065)(1.895)(828)
OPEX (mil. lei)11.63915.58510.682
Investiţii (mil. lei)21.0041.297559
Număr de staţii de distribuţie operaţionale450448442

Indicatorii din tabelul de mai sus se referă numai la Petrom S.A.
1 Total venituri nete include şi vânzările între segmente
2 Investiţiile includ şi creşteri ale participaţiilor Petrom în alte companii

EBIT-ul generat de activitatea de R&M în 2009 a crescut semnificativ comparativ cu 2008, datorită optimizării modului de operare a rafinăriilor, cu scopul atenuării efectelor negative produse de marjele de rafinare foarte scăzute; această optimizare a inclus oprirea Arpechim în noiembrie şi restructurarea activităţii de petrochimie (rămasă oprită pe parcursul 2009). EBIT-ul a fost influenţat pozitiv şi de efectele reevaluării stocurilor, precum şi de îmbunătăţirile înregistrate în activitatea de marketing, ca urmare a optimizării reţelei de staţii de distribuţie şi a reducerii costurilor. Cu toate acestea, rezultatul a fost afectat de reducerea cu 266 mil. lei a valorii contabile a activelor din rafinare, ca urmare a revizuirii planului iniţial de investiţii, aşa cum am anunţat în luna decembrie. Pe de altă parte, EBIT-ul R&M înregistrat în 2008 a fost foarte scăzut din cauza înregistrării în T3/08 a reducerii valorii contabile a activelor rafinăriei Arpechim, precum şi din cauza provizioanelor pentru litigii şi deprecierea activităţii de petrochimie.

În 2009, indicatorul marjelor de rafinare1 a scăzut la zero, în comparaţie cu valoarea de 1,43 USD/bbl înregistrată anul trecut, fiind influenţat în special de deteriorarea marjelor de rafinare la produse. Pe parcursul anului, marjele de rafinare au fost foarte volatile, înregistrând valori semnificativ reduse în cea de-a doua jumătate a anului 2009. Marjele la distilatele medii s-au deteriorat semnificativ comparativ cu valorile de anul trecut, marjele de rafinare la motorină înregistrând nivelul de 89 USD/t, cu 161 USD/t mai mic decât în 2008. Marjele de rafinare la benzină au fost de 139 USD/t, cu 8 USD/t mai mici decât în 2008.

În 2009, rafinăriile nostre au funcţionat la o rată de utilizare relativ redusă, de 65%, ca urmare a optimizării importurilor de ţiţei în contextul economic nefavorabil. Astfel, rata de utilizare a rafinăriilor a fost cu 12 puncte procentuale mai mică decât în 2008, rafinăria Arpechim fiind oprită pe parcursul lunii noiembrie 2009, din motive economice.

1Indicatorul marja de rafinare are la bază cotaţiile internaţionale ale produselor (Augusta) şi ale ţiţeiului Ural, fiind ajustat pentru a lua în calcul ponderea produselor din rafinăriile Petrom

Descarcă tabelul

Ţiţei procesat (mii tone)*200720082009
Arpechim2.7983.0782.170
Petrobrazi3.1193.0432.991
Total5.9176.1215.161

*Inclusiv condensat

Descarcă tabelul

Producţie (mii tone)200720082009
Benzină1.5701.6541.518
Motorină1.7262.0061.662
Kerosen187224212
Păcură737752593
GPL total248252269
Bitum129192118
Cocs de petrol176195177


Vânzări
Vânzările totale din Marketing au fost de 4.823 mii tone, cu 7% sub nivelul din 2008, din cauza scăderii exporturilor, ca rezultat al optimizării operaţiunilor în rafinare, în contextul mediului economic nefavorabil. Vânzările de produse „albe” pe piaţa internă au fost cu 3% peste nivelul vânzărilor din 2008, datorită modernizării reţelei de benzinării, precum şi a îmbunătăţirii managementului acestora. Vânzările interne de benzină au crescut cu 11% în comparaţie cu 2008, iar vânzările interne de motorină s-au situat la aproximativ acelaşi nivel ca în 2008, în timp ce vânzările de kerosen au scăzut cu 6%.

În pofida stagnării economice şi a scăderii cu 30% a înmatriculărilor de maşini noi în România în 2009, vânzările cu amănuntul ale Petrom au crescut cu 12%, comparativ cu 2008, până la 2.177 mil. litri. Prin urmare, cota de piaţă din sectorul vânzărilor cu amănuntul a ajuns la 40%, faţă de 36% în 2008. Investiţiile susţinute în modernizarea staţiilor de distribuţie, efectuate între anii 2006 şi 2008, ne-au asigurat o reţea optimă, ce ne-a ajutat să obţinem rezultate bune chiar şi în contextul economic nefavorabil. Vânzările comerciale interne au însumat 1.981 mii tone, situându-se la acelaşi nivel ca în 2008, în timp ce vânzările de păcură pe piaţa internă au crescut cu 65%, comparativ cu 2008, ca efect al crizei ruso-ucrainene pe piaţa gazelor naturale de la începutul anului 2009, care a constrâns centralele electrice să funcţioneze cu păcură ca substitut pentru gaz.

Cantităţile exportate au fost cu 35% mai scăzute comparativ cu 2008, ca urmare a scăderii exporturilor de păcură, motorină şi benzină. În 2009, cifra de afaceri obţinută din comercializarea produselor complementare a crescut cu 9% faţă de anul anterior (2008: 463 mil. lei), datorită optimizării portofoliului de produse şi a procesului de achiziţie. Un alt factor important a fost noua facilitate acordată clienţilor noştri, de a putea cumpăra produse complementare pe baza cardului Petrom; anterior, cardul Petrom putea fi utilizat doar pentru achiziţionarea de combustibil.

Aspecte operaţionale semnificative în 2009
Rafinare
În contextul economic nefavorabil, am continuat să obţinem rezultate bune, concentrându-ne pe optimizarea operaţională a rafinăriilor. În ciuda reducerii ratei de utilizare a activelor, am reuşit să menţinem consumul de ţiţei propriu la un nivel similar celui înregistrat în 2008. Am continuat să îmbunătăţim structura mixului de produse al rafinăriilor noastre, crescând randamentul distilatelor medii de la 37%, în 2008, la 38% din mixul de produse în 2009. Începând cu primul trimestru din 2009, ne-am îmbunătăţit capacitatea de a produce combustibili Euro V, odată cu punerea în funcţiune a instalaţiei de hidrofinare benzină de la Petrobrazi. În plus, ambele rafinării au fost echipate astfel încât, începând cu al doilea trimestru al anului, am putut produce benzină bio în acord cu legislaţia în vigoare. Toţi carburanţii comercializaţi de Petrom pe piaţa internă respectă reglementările legale cu privire la conţinutul de biocombustibili.

Îmbunătăţirea calităţii benzinei (mii tone)


Îmbunătăţirea calităţii motorinei (mii tone)

Ca urmare a situaţiei economice nefavorabile din 2009, ne-am concentrat eforturile asupra creşterii flexibilităţii rafinăriilor nostre, în vederea adaptării la condiţiile actuale ale mediului economic şi ale nivelului scăzut al cererii pe piaţă. Ca o consecinţă, rafinăria Arpechim a fost oprită în luna noiembrie. La sfârşitul lui 2009, eforturile noastre strategice de dezinvestire a activităţii de petrochimie de la Arpechim au progresat şi am reuşit să finalizăm negocierile cu Oltchim privind transferul activelor aferente acestei activităţi. Tranzacţia a devenit efectivă la începutul anului 2010, după ce au fost obţinute autorizaţiile necesare de la autorităţile fiscale şi de concurenţă. Această tranzacţie reprezintă concretizarea deciziei conducerii Petrom de a renunţa la activităţile secundare ale companiei (printre care şi cea de petrochimie), pentru a ne concentra asupra obiectului principal de activitate al Petrom, în vederea creşterii eficienţei.

Pe parcursul anului am continuat să remediem problemele de mediu existente dinainte de privatizare; astfel, am făcut progrese în ceea ce priveşte remedierea haldelor de nămol şi în cadrul proiectului de modernizare a infrastructurii rafinăriei Petrobrazi. În 2009 am continuat eforturile de îmbunătăţire a performanţei HSEQ. La Petrobrazi, am încheiat cu succes al doilea an consecutiv fără accidente cu întreruperea timpului de lucru pentru angajaţii proprii; de asemenea, am înregistrat peste 7 mil. ore lucrate fără niciun incident pentru angajaţii proprii şi cei ai contractorilor.

Creşterea eficienţei energetice reprezintă un element principal al proceselor de transformare din cadrul activităţii noastre de rafinare. De aceea, în 2009 am continuat să dezvoltăm o serie de programe de eficienţă energetică. De exemplu, am pus în funcţiune, în toate instalaţiile din rafinărie, un sistem de control digital, cu o capabilitate de măsurare îmbunătăţită, menită să optimizeze producţia şi să reducă consumul de energie, şi am finalizat instalarea de arzătoare cu emisii scăzute de oxizi de azot, la generatoarele de aburi, incluzând îmbunătăţirea conservării căldurii. În plus, odată cu promovarea campaniilor de conştientizare şi a schemelor de premiere, angajaţii noştri au fost încurajaţi să contribuie într-un mod activ cu propuneri pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice. În ciuda utilizării semnificativ reduse a activelor, eforturile noastre au contribuit la menţinerea consumului de ţiţei propriu la un nivel similar cu cel din 2008.

În 2010 ne angajăm să continuăm acest proces atât pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice, cât şi pentru reducerea emisiilor de CO2, cu scopul de a ne atinge obiectivele pe termen mediu.

Marketing
În 2009, numărul total al staţiilor de distribuţie premium a crescut la 124, faţă de 121 în 2008, iar volumul mediu al vânzărilor pe staţie a crescut semnificativ, cu 12% faţă de 2008, atingând valoarea de 4,8 mil. litri.

Segmentele de vânzare cu amănuntul şi comercial sunt susţinute de activitatea de aprovizionare şi logistică, formată din depozite şi mijloacele de transport. Activitatea de aprovizionare şi logistică se află într-un proces major de restructurare. În cadrul proiectului de închidere a depozitelor de produse petroliere, iniţiat în 2005, am înregistrat 121 de locaţii închise în 2009 din totalul de 146; 25 de depozite, inclusiv cele ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat (ANRS) sunt încă operaţionale. Reconstrucţia depozitului Jilava a fost finalizată, depozitul fiind pus în funcţiune în luna noiembrie 2009; în plus, lucrările de reconstrucţie a depozitului de la Brazi au fost realizate în proporţie de 60%. Conform strategiei în acest sens, avem în plan înlocuirea tuturor depozitelor existente cu nouă depozite noi, care corespund standardelor Petrom, cerinţelor europene şi principiilor HSEQ. Noile depozite vor include facilităţi moderne de încărcare şi descărcare, rezervoare noi, unităţi de recuperare a vaporilor, sisteme de acţiune în caz de incendiu, unităţi de control al locaţiei şi un sistem de management al rezervoarelor.

Companii afiliate
După ce în 2008 am achiziţionat o cotă suplimentară, de 35%, din Petrom Moldova, în 2009 ne-am concentrat pe implementarea sistemului full agency, proces care a fost finalizat cu succes.

Petrom şi-a consolidat în continuare activitatea din sectorul aviatic, ca urmare a creşterii portofoliului cu încă opt aeroporturi la nivel de Grup şi a achiziţionării până la 95,6% din acţiunile Petrom Aviation. În 2009, atenţia a fost axată pe integrarea celor doi furnizori de kerosen (Petrom Aviation S.A. şi Aviation Petroleum S.R.L.), identificarea şi dezvoltarea sinergiilor şi atingerea unei cote de piaţă de 45% din cota de piaţă în sectorul combustibililor pentru aviaţie şi al serviciilor conexe în România. În 2009, Grupul Petrom a vândut 1,4 mld. litri de combustibil clienţilor cu amănuntul, prin intermediul subsidiarelor sale; din această valoare, 61% reprezintă vânzări internaţionale. La sfârşitul anului 2009, Grupul Petrom avea în operare 814 staţii de distribuţie, dintre care 546 în România (inclusiv 442 ale Petrom S.A.) şi 268 în afara graniţelor: 113 în Republica Moldova, 96 în Bulgaria şi 59 în Serbia. Afiliatele Petrom au înregistrat următoarele cote de piaţă: 26% în Moldova, 19% în Bulgaria şi 15% în Serbia.

Investiţii
La începutul anului 2009, în Rafinare s-a finalizat cu succes proiectul de investiţii în valoare de 90 mil. euro, odată cu punerea în funcţiune a instalaţiei de hidrofinare benzină de la Petrobrazi, datorită căreia Petrom dispune de capabilităţi depline pentru a produce combustibili Euro V. În plus, sistemele de amestec în linie a componentelor de benzină au fost finalizate, astfel încât ambele rafinării Petrom pot produce acum biocombustibili. De asemenea, s-au făcut progrese în implementarea proiectului de modernizare a sistemului de rezervoare.

În Marketing, investiţiile din 2009 au fost axate pe optimizarea operaţiunilor, creşterea eficienţei şi lucrările de reconstrucţie de la depozitele Jilava şi Brazi. Depozitul Jilava a devenit funcţional în luna noiembrie, iar construcţiile de la depozitul Brazi erau realizate în proporţie de 60% la sfârşitul anului 2009. Investiţiile din 2009 în sectorul cu amănuntul au fost alocate deschiderii a patru noi staţii de distribuţie standardizate, două dintre ele fiind amplasate pe autostrada A2. Investiţiile din Marketing în 2009 au inclus, de asemenea, şi achiziţia unui pachet suplimentar de acţiuni Petrom Aviation, crescând astfel participaţia Petrom în această companie la 95,6% la sfârşitul anului 2009.

Perspective 2010
Având în vedere contextul economic actual, caracterizat prin marje de rafinare scăzute, precum şi perspectivele negative pe termen mediu, privind capacitatea excedentară în industria din întreaga Europă, planul iniţial de investiţii în activitatea de rafinare a fost schimbat. Astfel, capacitatea rafinăriei Petrobrazi va fi ajustată la 4,2 mil. tone/an, pentru a corespunde nevoilor Petrom de a procesa ţiţeiul din producţia autohtonă. În 2010, vom continua în principal modernizarea instalaţiei de distilare a ţiţeiului.

În al doilea trimestru, vom efectua revizia programată la rafinăria Petrobrazi, pentru realizarea lucrărilor de inspecţie mecanică şi de reautorizare. Revizia este programată pe durata unei luni, începând cu jumătătea lunii aprilie. În 2010, rafinăria Arpechim va fi operaţională numai în funcţie de necesităţi, corelat cu evoluţia marjelor şi a cererii pe piaţă. În Marketing, activitatea va fi axată pe optimizarea operaţiunilor, creşterea eficienţei, inclusiv pe armonizarea structurii organizaţionale din cadrul Grupului Petrom, cu activitatea OMV R&M (ce va fi supusă aprobării în AGA din 29 aprilie).

În plus, ne vom concentra şi pe finalizarea construcţiei depozitului de la Brazi şi demararea lucrărilor de construcţie la depozitul Işalniţa, ce constituie cea de-a treia parte a programului de modernizare a depozitelor de produse petroliere. Scăderea seminficativă a cererii de carburanţi înregistrată la sfârşitul anului 2009 s-a intensificat la începutul anului 2010 şi ne aşteptăm ca piaţa combustibililor să constituie o provocare, reflectând dezvoltarea economică din România.


« inchide