Gaze şi Energie


În 2009, divizia de Gaze şi Energie a Petrom S.A. şi-a consolidat activitatea, urmând direcţia strategică de extindere a lanţului valoric în domeniul energiei, cu scopul creşterii valorii gazului din producţia proprie. Începerea, în iunie 2009, a lucrărilor de construcţie la centrala electrică de 860 MW, situată lângă Ploieşti, marchează una dintre etapele importante în implementarea direcţiei strategice privind integrarea în aval în cadrul lanţului valoric a activităţii de producere şi comercializare a gazelor. La sfârşitul anului 2009, a fost luată decizia de a ieşi din activitatea de produse chimice - parte a diviziei Gaze şi Energie, reprezentată de combinatul Doljchim - înainte de sfârşitul anului 2010.

Descarcă tabelul

G&E - în cifre 200720082009
Total venituri nete (mil. lei)12.4623.2582.627
Cheltuieli de exploatare (mil. lei) 2.3393.1542.620
EBIT (mil. lei)1231047
Investiţii (mil. lei)32386353
Vânzări consolidate de gaze (mil. mc)25.5465.2974.846
din care Petrom S.A.5.1564.9444.731
Vânzări Doljchim (mii tone)688503316

Indicatorii financiari din tabelul de mai sus se referă numai la Petrom S.A. Începând cu 1 ianuarie 2008, Produsele Chimice sunt incluse în segmentul de G&E. Rezultatele aferente Produselor chimice din perioadele precedente nu sunt reflectate în indicatorii financiari de mai sus.
1 Total venituri nete include şi vânzările intersegment
2 Vânzările consolidate de gaze includ vânzările Petrom S.A., Petrom Gas S.R.L. şi Petrom Distribuţie Gaz, precum şi transferul intern

EBIT-ul generat de activitatea de Gaze şi Energie a Petrom S.A. în 2009 a fost afectat de pierderile înregistrate de Doljchim şi de condiţiile de piaţă nefavorabile, ca urmare a recesiunii economice. În decembrie 2009, Petrom a decis să iasă de pe piaţa produselor chimice, înainte de sfârşitul anului 2010. Provizioanele înregistrate pentru restructurarea, demolarea şi decontaminarea combinatului Doljchim au însumat 68 mil. lei. Marjele mai mici şi mediul nefavorabil, vânzările reduse, coroborate cu volumele mai mari de gaze naturale injectate în depozitele subterane au condus la valoarea de 167 mil. lei a EBIT-ului generat de activitatea de Gaze, cu 12% mai redus decât în anul anterior.

În 2009, investiţiile din G&E au însumat 353 mil. lei şi au fost direcţionate în special către construcţia centralei electrice de la Brazi (346 mil. lei), în timp ce investiţiile efectuate la Doljchim au fost de 7 mil. lei, fiind folosite pentru lucrările menite să garanteze siguranţa operaţiunilor.

Gaze
Anul 2009 a debutat cu „criza gazelor”, generată de întreruperea alimentării cu gaze dinspre Rusia spre Europa Centrală şi de Vest, care a implicat reducerea cantităţilor de gaze livrate către România. Petrom a contribuit cu succes la contracararea penuriei de gaze de pe piaţa românească, cauzată de această situaţie, injectând cantităţi suplimentare de gaze naturale în sistemul naţional de transport, prin punerea în producţie a noi sonde de gaze şi oprirea temporară a combinatului Doljchim. Aceste eforturi au contribuit la minimizarea impactului pe piaţa gazelor naturale; mai mult, datorită acestor măsuri, livrările de gaze către populaţie nu au fost afectate.

Recesiunea economică la nivel mondial şi-a pus amprenta şi asupra consumului de gaze naturale al României, care a scăzut cu 15%, de la aproximativ 15,5 mld. mc, în 2008, la aproximativ 13 mld. mc, în 2009. Principalul motiv al acestei scăderi a fost închiderea temporară a activităţii principalilor producători locali de îngrăşăminte chimice şi scăderea generalizată a producţiei industriale în cea mai mare parte a anului. În aceste condiţii, Grupul Petrom a reuşit să-şi menţină poziţia solidă pe piaţă, vânzările consolidate de gaze scăzând doar cu 9%, de la 5,3 mld. mc, în 2008, la 4,8 mld mc, în 2009, în timp ce vânzările de gaze ale Petrom S.A. au scăzut cu 4%.

Preţul gazelor naturale pentru producătorii interni, care este încă reglementat în fapt, a rămas constant, la 495 lei/1.000 mc (162 USD/1.000 mc).

În 2009, Petrom a introdus în depozitele subterane un volum total de 549 mil. mc de gaze naturale, comparativ cu 441 mil. mc în 2008. Volumul total de gaze naturale aflat în depozite la sfârşitul lunii decembrie a fost de 324 mil. mc.

Aspecte operaţionale semnificative în 2009
Grupul Petrom şi-a menţinut prezenţa puternică în toate sectoarele pieţei gazelor naturale, având o cotă de piaţă de aproximativ 40%. Scăderea vânzărilor de gaze s-a situat sub media înregistrată la nivel de ţară. Divizia Gaze a Petrom S.A., înfiinţată în 2006, şi-a consolidat cu succes poziţia pe piaţa gazelor din România, orientându-se către clienţi, precum companiile mari de distribuţie şi producătorii de energie electrică cu capital de stat, în timp ce Petrom Gas S.R.L., companie afiliată, deţinută integral de Petrom S.A., a deservit piaţa consumatorilor finali - producători de energie electrică şi termică şi sectorul industrial. Împreună cu Petrom Distribuţie Gaze S.R.L. - o reţea mică de distribuţie a gazelor, care în 2007 a fost separată şi concentrată într-o companie deţinută integral de Petrom -, Grupul Petrom a reuşit să deservească toate segmentele pieţei, de la micii consumatori casnici până la consumatorii mari.

Activitatea de retail a Petrom Gas S.R.L. a fost puternic afectată de criza economică în 2009. Având un portofoliu format predominant din clienţi din domeniul comercial şi industrial, care au fost primii afectaţi de recesiunea economică şi a producţiei industriale, vânzările Petrom Gas S.R.L. s-au redus cu 34%, de la 1.270 mil. mc, în 2008, la 843 mil. mc, în 2009.

Prezenţa regională a Petrom Gas în zone îndepărtate de Bucureşti a contribuit la atenuarea efectelor nefavorabile ale pieţei. S-a urmărit în continuare strategia de a fi cât mai aproape posibil de clienţi, susţinută de deschiderea unui nou birou regional la Iaşi, la sfârşitul celui de-al doilea trimestru al anului 2009.

Prezenţa regională a Petrom Gas
Petrom Gas regional presence

Parteneriatul şi, implicit, orientarea către client reprezintă unele dintre principalele valori ale Petrom Gas. Pentru a susţine aceste valori, activitatea Centrului de Servicii Clienţi a fost îmbunătăţită, prin creşterea numărului de angajaţi, a responsabilităţilor şi activităţilor şi prin rafinarea proceselor.

Perspective 2010
Pentru anul 2010 se anticipează o stagnare a consumului total de gaze din România. Impactul asupra producţiei Petrom va fi nesemnificativ, deoarece estimăm că importurile de gaze vor fi afectate cu precădere, iar cererea pentru gazul domestic se va meţine ridicată. În prezent, preţul la gazele naturale din producţia autohtonă se situează la jumătatea preţului gazelor din import. Prin urmare, alinierea preţului gazelor de pe piaţa internă cu preţul gazelor din import va constitui o prioritate în discutiile pe care le vom purta cu autorităţile din România.

În 2010, ne vom concentra asupra consolidării activităţilor de achiziţie şi comercializare a gazelor în cadrul Petrom Gas S.R.L. Începând cu luna februarie 2010, activităţile de vânzare gaze naturale din cadrul Diviziei Gaze a Petrom au fost integrate în cadrul Petrom Gas S.R.L., pentru a facilita relaţiile cu clienţii, a îmbunătăţi timpul de reacţie la cererile pieţei şi pentru a spori eficienţa prin sinergiile create.

Modelul afacerii începând cu februarie 2010
Model

Distribuţia şi vânzarea de gaze naturale către consumatorii casnici nu reprezintă o activitate de bază a Petrom. Prin urmare, vom continua să căutăm un partener potrivit pentru preluarea şi dezvoltarea în viitor a Petrom Distribuţie Gaze S.R.L., asigurând astfel continuitatea acestei activităţi. În prezent, acest proces este suspendat, din cauza crizei financiare.

Energie
Consolidarea organizaţională a Diviziei Energie

Au fost făcuţi paşi importanţi pentru a atinge obiectivele strategice ale Petrom, privind construcţia şi operarea centralei electrice cu emisii reduse de carbon, cu scopul de a extinde lanţul valoric al activităţii de gaze naturale către activitatea de producere a energiei electrice şi, mai departe, către identificarea şi dezvoltarea oportunităţilor relevante în domeniul energiei regenerabile.

power plant at Brazi

Principalele realizări în 2009 cu privire la construcţia centralei electrice de la Brazi au constat în livrarea pe şantier a primelor echipamente - subansamblele pentru cazanul recuperator de abur şi componentele pentru structura metalică a sălii maşinilor -, finalizarea construcţiei clădirii administrative şi începerea lucrărilor la fundaţia celor două turbine cu gaz şi a turbinei cu abur. Lucrările la construcţia conductei de alimentare cu gaze au continuat, fiind obţinute toate autorizaţiile de construcţie, în timp ce lucrările pentru fundaţia şi structura metalică ale staţiei de măsurare gaze au fost finalizate. A fost semnat contractul de racordare pentru linia electrică aeriană. În 2009, Petrom a asigurat o parte semnificativă din finanţarea acestui proiect, prin contractarea a două credite corporative negarantate cu BEI şi BERD, fiecare în valoare de 200 mil. euro.

Calendar proiect centrala electrică Brazi
Ceremonia de deschidere a şantierului pentru centrala electrică de la Brazi a avut loc pe 3 iunie 2009, în prezenţa managementului OMV şi Petrom, a echipei de proiect, a partenerilor de afaceri, a furnizorilor, a autorităţilor locale şi a jurnaliştilor. În conformitatate cu calendarul proiectului, întreaga producţie de energie electrică va fi livrată în sistemul naţional de transport energie electrică în trimestrul al treilea 2011. În trimestrul al doilea 2009, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei a acordat Petrom licenţa de furnizare energie electrică pentru centrala electrică de la Brazi.

Planificare

Cu privire la direcţia strategică a Petrom de a intra pe piaţa energiei din surse regenerabile, Divizia Energie se concentrează pe realizarea de proiecte de centrale electrice eoliene, cu scopul de a creşte capacitatea de generare energie prin utilizarea tehnologiilor mature din acest domeniu, în vederea asigurării unui portofoliu echilibrat „Gaz- Hidro-Solar-Eolian”. În acest sens, în 2009 Petrom a evaluat câteva proiecte de centrale electrice eoliene aflate în fază de dezvoltare, cu scopul de a selecta un proiect care să corespundă criteriilor interne de rentabilitate ale Petrom. Dintre proiectele preselectate vom alege unul care va oferi acces la un grup de proiecte eoliene viitoare şi care ar putea fi gata pentru construcţie în semestrul al doilea 2010.

Petrom lucrează, de asemenea, la un concept pentru o centrală electrică cu emisii zero, ca parte a programului Grupului OMV de captare şi stocare CO2. Obiectivul este de a pune la punct un concept de inginerie pentru un nou tip de combustie, care va utiliza drept combustibil un gaz cu conţinut înalt de CO2 şi care va produce energie electrică cu emisii zero. În 2009, a fost semnat un contract pentru dezvoltarea conceptului de inginerie.

Perspective 2010
Principalele obiective ale Diviziei Energie pentru 2010 se referă la:

Doljchim
Combinatul de îngrăşăminte chimice Doljchim a fost puternic afectat în 2009 de cererea scăzută pentru toate produsele. Comparativ cu 2008, volumul vânzărilor a scăzut cu 37%, până la 316 mii tone, din care exporturile au reprezentat aproximativ 30%. Această scădere a fost cauzată de cererea considerabil mai mică, atât pe piaţa internă, cât şi internaţională, ca urmare a dificultăţilor în obţinerea de surse de finanţare a produselor. În plus, preţurile medii pentru metanol şi îngrăşăminte chimice au fost scăzute în 2009, astfel că Doljchim a fost forţat să reducă sau chiar să oprească temporar producţia în această perioadă. Rezultatul operaţional al Doljchim a fost negativ (-148 mil. lei), afectat de provizioanele în sumă de 68 mil. lei înregistrate pentru închiderea activităţii combinatului.

Dat fiind că produsele chimice nu fac parte din obiectul principal de activitate al Petrom şi că randamentul acestei activităţi în condiţiile actuale şi prognozate de piaţă este foarte scăzut, conducerea Petrom a decis excluderea acestei activităţi din portofoliul companiei. Petrom va închide activitatea de produse chimice înainte de sfârşitul anului 2010; până atunci, Doljchim va opera în funcţie de necesităţile impuse de specificul activităţii integrate a Petrom.

Perspective 2010
Accentul va fi pus pe atenuarea consecinţelor asupra angajaţilor afectaţi de închiderea activităţii Doljchim. Vor fi demarate activităţile de demontare şi decontaminare a combinatului, cu respectarea standardelor europene de mediu.


« inchide