Raportul Directoratului


Descarcă tabelul

Principalii indicatori financiari20082009Δ(%)
Cifra de afaceri netă (mil. lei)16.751 12.842(23)
EBITDA (mil. lei)3.5652.950(17)
EBIT (mil. lei)1.3091.197(9)
Profit net (mil. lei)1.0221.36834
Numerar net generat în activitatea de exploatare (mil. lei)4.3832.657(39)
Investiţii (mil. lei)*6.4044.145(35)
Angajaţi la sfârşitul perioadei33.31127.470(18)

*Investiţiile includ şi creşterile participaţiilor Petrom

În 2009, dezvoltarea economică şi-a continuat tendinţa descendentă, caracterizată de deteriorarea condiţiilor de piaţă cu preţul ţiţeiului foarte scăzut, însă Petrom, cumulat, a înregistrat o performanţă bună ca urmare a deciziilor prompte ale managementului, luate pentru a contracara provocările mediului.

Profitul companiei a crescut cu 34% în 2009, comparativ cu 2008, în principal datorită folosirii instrumentelor de acoperire a riscului privind preţul ţiţeiului pentru 40.000 bbl/zi din producţia din 2009, ce a avut un puternic impact pozitiv asupra rezultatului financiar, de 524 mil. lei. Ca urmare a creşterii profitului net, indicatorul ROACE (Rentabilitatea Medie a Capitalului Angajat) a crescut la 9% în 2009, comparativ cu valoarea de 7% înregistrată în 2008.

În ultimii cinci ani, investiţiile au însumat aproximativ 18,4 mld. lei (5 mld. euro), fiind cel mai mare buget de investiţii din sectorul de energie din România, esenţial pentru consolidarea poziţiei companiei şi pentru creşterea eficienţei. În 2009 am avut un program de investiţii ajustat ca urmare a condiţiilor economice nefavorabile, investiţiile fiind reduse cu 35%, la 4.145 mil. lei, comparativ cu 2008, când investiţiile au atins valoarea maximă. Investiţiile susţinute au avut un impact pozitiv asupra fluxului de numerar operaţional al companiei. În plus, în 2009, a fost aplicat un management strict al costului pentru a asigura finanţarea proiectelor-cheie. Prin urmare, Petrom a reevaluat şi prioritizat proiectele în funcţie de profitabilitatea şi de gradul de recuperare a fiecărei investiţii, pentru a menţine o situaţie financiară solidă.

În 2009, Petrom şi-a adaptat lanţul valoric pentru a progresa în mediul economic nefavorabil şi şi-a schimbat cadrul strategiei viitoare în activitatea de rafinare, având în vedere nivelul actual foarte scăzut al marjelor de rafinare precum şi perspectivele negative pe termen mediu determinate de excedentul de capacitate din România şi din întreaga Europă, şi a decis, de asemenea, şi ieşirea de pe piaţa produselor chimice.

În Explorare şi Producţie, 2009 a marcat încheierea cu succes a unor etape importante, fiind finalizate o serie de proiecte-cheie. Noua unitate de procesare a gazelor de la Midia, localizată lângă Constanţa, a fost pusă în funcţiune în 2009, la sfârşitul lunii septembrie.

Lucrările de construcţie pentru viitoarea staţie de comprimare a gazelor de la Hurezani au început în 2009 şi au avansat conform programului. În pofida constrângerilor investiţionale şi a scăderii cererii de gaze în 2009, scăderea naturală a producţiei a fost parţial contracarată de începerea producţiei în principal la sondele offshore Delta 6 şi Lebăda Vest 4 şi de lucrările de intervenţie la 900 de sonde de ţiţei şi gaze.

Optimizarea instalaţiei existente de tratare a gazelor de la Mădulari pentru zăcământul de gaze de la Mamu şi forarea a 115 sonde de dezvoltare, explorare şi evaluare au fost finalizate. Pe plan internaţional, în 2009 a început producţia la zăcământul Komsomolskoe din Kazahstan şi a avut loc prima explorare de succes din Rusia, la sonda Lugovaya-1. În decembrie 2009, Petrom a finalizat procesul de achiziţie a companiei Korned LLP, ce deţine licenţa de explorare în zăcământul Kultuk, situat la o distanţă de doar 34 km nord-vest de zăcământul Komsomoskoe.

Rata de înlocuire a rezervelor în România a fost menţinută cu succes la puţin peste 70%, ţinta pentru anul 2010 fiind atinsă încă din anii 2008 şi 2009.

În Rafinare şi Marketing, mediul economic a continuat să aducă provocări majore din cauza nivelului foarte redus al marjelor de rafinare, ce a fost compensat de operarea mai flexibila a rafinăriilor şi de efectul pozitiv al restructurărilor din activitatea de petrochimie (rămasă oprită pe parcursul anului 2009).

Consumul propriu de ţiţei a fost menţinut aproximativ la acelaşi nivel ca în anul 2008 (11,5%), cu o rată de utilizare mai scăzută, în timp ce randamentele distilatelor medii au crescut de la 37%, în 2008, la 38%, în 2009. Investiţiile în Rafinare s-au concentrat pe instalaţia de hidrofinare a benzinei de la Petrobrazi, îmbunătăţind capacitatea de a produce combustibili Euro V. De-a lungul anului 2009, o serie de programe de eficienţă energetică şi-au continuat dezvoltarea. La sfârşitul anului 2009, Petrom şi-a adaptat strategia de activitate, având în vedere noile condiţii ale pieţei, şi a decis ajustarea capacităţii rafinăriei Petrobrazi la 4,2 mil. tone/an, cu investiţii de 750 mil. euro pentru efectuarea lucrărilor de modernizare şi de mentenanţă la rafinărie.

Principalul scop al modernizării este de a face posibilă procesarea în totalitate a ţiţeiului din producţia autohtonă. De asemenea, în acest context, rafinăria Arpechim a fost oprită din motive economice în luna noiembrie 2009, iar până în 2011 va fi operaţională numai în funcţie de necesităţi. Către sfârşitul anului 2009 am finalizat negocierile cu Oltchim, lider pe piaţa de produse petrochimice din sud-estul Europei, pentru transferul activelor aferente activităţii de petrochimie din cadrul Arpechim. Tranzacţia a devenit efectivă la începutul anului 2010, după ce au fost obţinute autorizaţiile necesare de la autorităţile fiscale şi de concurenţă.

În Marketing, una dintre principalele realizări în 2009 a fost creşterea nivelului mediu al volumului vânzărilor prin staţii, cu 12% comparativ cu anul trecut, atingând nivelul de 4,8 mil. litri/benzinărie. Cifra de afaceri obţinută din comercializarea produselor complementare s-a îmbunătăţit cu 9% faţă de 2008, în timp ce numărul de staţii de distribuţie premium a crescut la 124 în 2009, de la 121 în 2008. Investiţiile în Marketing au fost în principal alocate operaţiunilor de optimizare, de creştere a eficienţei şi pentru (re)construcţia celor două terminale, Jilava şi Brazi.

În activitatea de Gaze şi Energie, Petrom a continuat să îşi urmărească direcţiile strategice, prin extinderea lanţului valoric al gazelor naturale în domeniul energiei.

În activitatea de Gaze, anul 2009 a debutat cu „criza gazelor”, generată de întreruperea alimentării cu gaze dinspre Rusia spre Europa Centrală şi de Vest, care a implicat reducerea cantităţilor de gaze livrate către România, timp în care Petrom a contribuit cu succes la contracararea penuriei de gaze de pe piaţa românească. În România, consumul de gaze naturale a scăzut cu 15%, în timp ce vânzările consolidate de gaze ale Petrom au scăzut cu doar 9%, menţinându-ne astfel poziţia solidă pe piaţă. În iunie a avut loc ceremonia de deschidere a şantierului pentru centrala electrică de la Brazi, la care lucrările de construcţie se derulează conform calendarului proiectului.

În prezent, Petrom evaluează oportunitatea intrării pe piaţa de energie regenerabilă. În acest sens, în 2009 au fost evaluate o serie de proiecte de centrale electrice eoliene, aflate în fază de dezvoltare. În concordanţă cu decizia conducerii de a ieşi din activităţile secundare, Petrom va închide combinatul chimic Doljchim înainte de sfârşitul anului 2010, iar până atunci acesta va fi operaţional în funcţie de necesităţile impuse de specificul activităţii integrate a companiei.

În 2009, Petrom şi-a asigurat credite în valoare de 1,6 mld. euro de la instituţii financiare internaţionale şi locale, prin credite sindicalizate, pentru a susţine nevoile de investiţii. În martie, Petrom a contractat prin intermediul BERD un împrumut corporativ nesecurizat în valoare de până la 275 mil. euro, pentru a susţine strategia grupului în ceea ce priveşte îmbunătăţirea standardelor de mediu şi creşterea eficienţei energetice a companiei. În acelasi timp, un contract pentru un credit de 25 mil. euro a fost semnat cu Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, având acelasi scop. În mai, compania a securizat finanţarea pentru primul proiect privat de generare de electricitate, obţinând fonduri externe, prin semnarea a două credite corporative negarantate cu BEI şi BERD, fiecare în valoare de aproximativ 200 mil. euro. În decembrie, linia de credit multivalută contractată pe termen mediu a fost garantată de un consorţiu format din nouă bănci, coordonate de Erste Group Bank AG. Chiar şi cu aceste credite, Petrom îşi menţine angajamentul de a păstra un grad de îndatorare sub nivelul de 30%, în conformitate cu strategia financiară a Grupului OMV.


« inchide