Perspective 2010


Pentru 2010 ne aşteptăm ca preţul ţiţeiului să rămână volatil, oscilând între 60 şi 80 USD/bbl. Cursul de schimb al valutelor relevante pentru activitatea Petrom (USD/RON, EUR/RON, EUR/ USD) se estimează că va fluctua în jurul valorilor medii înregistrate în 2009. Piaţa produselor din rafinare este de aşteptat să se menţină nefavorabilă pe parcursul anului 2010, cu un nivel foarte scăzut al marjelor de rafinare, ca efect al capacităţii excedentare ce va caracteriza industria, atât în România, cât şi în toată Europa. Nivelul vânzărilor şi al marjelor în activitatea de marketing se preconizează că va rămâne sub presiune până când semnele de revigorare economică vor deveni mai vizibile.

Economia României se estimează că va începe să crească uşor în 2010. Totuşi, rata şomajului, atât în sectorul public, cât şi în cel privat, se preconizează că va continua să crească pe parcursul anului, sporind costurile cu protecţia socială suportate de stat şi exercitând presiune asupra consumului privat. Continuarea eforturilor de a reduce deficitul bugetar al statului va determina restricţionarea considerabilă a chetuielilor guvernamentale.

Pentru a proteja parţial fluxul de numerar al companiei în 2010, Petrom a angajat în T2/09 instrumente de acoperire a riscului pentru aproximativ 38.000 bbl/zi, ce asigură, pentru cantitatea menţionată, un nivel minim de 54 USD/ bbl şi un nivel maxim de 75 USD/bbl al preţului la ţiţei (structură de cost zero). În ultimii cinci ani am investit, în medie, aproximativ 1 mld. euro pe an. Pentru a asigura dezvoltarea durabilă a activităţii şi pentru a ne atinge potenţialul de creştere, va trebui să sporim nivelul investiţiilor. În acest sens, ar fi nevoie să efectuăm investiţii anuale în România de aproximativ 1,2-1,5 mld. euro în următorii ani. Până în momentul de faţă am optimizat managementul fluxului de numerar şi am asigurat o bază solidă pentru finanţarea proiectelor noastre strategice, prin apelarea la credite externe. Pentru a asigura fondurile necesare finanţării acestui program investiţional amplu, intenţionăm să căutăm noi surse de capital în 2010. Având în vedere nivelul ridicat de lichiditate de care este nevoie pentru susţinerea necesarului de investiţii al companiei, propunerea managementului este de a nu distribui dividende pentru anul 2009. Bugetul de investiţii al companiei şi propunerea privind dividendele vor fi supuse spre aprobare în Adunarea Generală a Acţionarilor din 29 aprilie 2010. În plus, vom purta discuţii cu autorităţile din România şi cu principalele părţi interesate, cu scopul obţinerii alinierii preţului gazelor naturale şi în vederea atragerii de capital nou.

În segmentul de Explorare şi Producţie (E&P), pentru a face faţă mediului economic nefavorabil şi volatilităţii preţului internaţional la ţiţei, ne vom concentra în continuare pe managementul strict al costurilor şi pe optimizarea organizaţională. În plus, finalizarea construcţiei staţiei de compresoare de la Hurezani precum şi identificarea, planificarea şi execuţia proiectelor de redezvoltare a zăcămintelor vor fi în centrul atenţiei în E&P. În 2010, programul de investiţii va viza în principal optimizarea livrării gazelor la Hurezani, forarea de sonde de dezvoltare şi de producţie, lucrările de intervenţie la sonde, instalaţiile de producţie şi infrastructura. Eforturile noastre de a minimiza declinul natural al producţiei se vor concentra pe managementul rezervoarelor, forajul de îndesire şi menţinerea numărului de operaţiuni, în cadrul programului de intervenţii la sonde, la acelaşi nivel ca în 2009. În 2010, activitatea de explorare este de aşteptat să se intensifice faţă de 2009. Programul de forare include forarea a 11 sonde de explorare şi evaluare, cu accent pe prospecţiunile mai extinse şi cu impact mai puternic, situate în zone la adâncimi mai mari, neexplorate. Datele seismice 3D colectate din perimetrul offshore Neptun, explorat în colaborare cu ExxonMobil, vor fi procesate şi evaluate în 2010, în vederea identificării prospecţiunilor cu potenţial comercial. Programul de transformare a diviziei de Servicii E&P (EPS) va continua în 2010, cu scopul atingerii obiectivelor privind producţia şi costurile în activitatea de E&P. Zăcământul Komsomolskoe din Kazahstan va continua să producă pe întreaga durată a anului şi este de aşteptat să atingă nivelul de producţie maximă, de platou, de 10.000 bep/zi, în cursul anului 2010, având astfel o contribuţie semnificativă la volumul total al producţiei. Evaluarea zăcământului Kultuk, recent achiziţionat, va începe cu analiza seismică 3D.

În Rafinare, planul iniţial de investiţii a suferit modificări, determinate de mediul economic actual, caracterizat printr-un nivel foarte scăzut al marjelor de rafinare, şi ţinând cont de perspectivele pe termen mediu privind capacitatea excedentară în industria din întreaga Europă. Astfel, capacitatea rafinăriei Petrobrazi va fi redusă la 4,2 mil. tone/an, iar în intervalul 2010-2014 vor fi efectuate investiţii în valoare de 750 mil. euro pentru modernizare şi lucrări de mentenanţă. Principalul scop al modernizării este acela de a face posibilă procesarea în totalitate a ţiţeiului din producţia autohtonă. În 2010 intenţionăm să continuăm, în principal, modernizarea instalaţiei de distilare a ţiţeiului. În al doilea trimestru vom executa revizia programată la rafinăria Petrobrazi, pentru realizarea lucrărilor de inspecţie mecanică şi de reautorizare. Revizia este programată pe durata unei luni, începând cu prima parte a lunii aprilie. În 2010, rafinăria Arpechim va fi operaţională numai în funcţie de necesităţi, în corelaţie cu evoluţia marjelor şi a cererii pe piaţă; ulterior, vor fi evaluate opţiunile alternative.

În Marketing, atenţia va fi îndreptată în 2010 către optimizarea operaţiunilor, creşterea eficienţei, finalizarea construcţiei depozitului de produse petroliere de la Brazi şi începerea construcţiei celui de-al treilea depozit din programul de modernizare a acestor obiective - depozitul Işalniţa. Scăderea semnificativă a cererii de carburanţi înregistrată la sfârşitul anului 2009 s-a intensificat la începutul lui 2010; ne aşteptăm ca piaţa combustibililor să constituie o provocare, reflectând dezvoltarea economică din România.

În activitatea de Gaze şi Energie (G&E), ne vom concentra în continuare pe extinderea lanţului valoric al gazelor naturale, prin continuarea construcţiei centralei electrice de la Brazi, în conformitate cu planul, astfel încât se estimează că în 2011 se va finaliza etapa de punere în funcţiune a centralei. În plus, Petrom evaluează oportunitatea intrării pe piaţa de energie regenerabilă, în particular a energiei eoliene. În activitatea de Gaze, consumul de gaze naturale în România se preconizează ca va stagna în 2010. În prezent, preţul gazelor naturale din producţia autohtonă se situează la jumătatea preţului gazelor din import. Prin urmare, alinierea preţului intern al gazelor cu preţul gazelor din import va constitui o prioritate în discuţiile cu autorităţile din România. În 2010 ne vom concentra atenţia asupra consolidării activităţilor de achiziţie şi comercializare a gazelor naturale în cadrul Petrom Gas S.R.L. În concordanţă cu decizia conducerii de a ieşi din activităţile secundare, Petrom va închide combinatul chimic Doljchim înainte de sfârşitul anului 2010, iar până atunci acesta va fi operaţional în funcţie de necesităţile impuse de specificul activităţii integrate a companiei. Procesul de demolare şi decontaminare a combinatului va fi iniţiat în concordanţă cu standardele europene de mediu.

25 martie 2010
Bucureşti
Mariana Gheorghe,
Preşedinte al Directoratului
Semnatura Mariana Gheorghe


« inchide