Managementul riscului


Ca orice companie din domeniul industriei petroliere, Petrom este expusă la o varietate de riscuri - în principal riscuri de piaţă, dar şi operaţionale, strategice, politice, precum şi riscuri hazard. Activităţile de management al riscului se concentrează pe expunerea netă la risc a portofoliului existent şi viitor. Managementul de risc este coordonat de către Departamentul de Management de Risc şi Trezorerie.

Managementul riscului este un proces continuu de identificare, evaluare şi monitorizare a principalelor riscuri, cu care se confruntă compania. Fiecare stadiu al acestui proces este documentat, incluzând estimările, metodele, sursele de date folosite precum şi rezultatele obţinute. Aceste rezultate sunt în mod regulat verificate de către Directoratul Petrom.

Două rapoarte integrate şi anuale, încheiate în mai şi în octombrie, sunt prezentate în Comitetul de Risc Operaţional al OMV, precum şi Directoratului şi Consiliului de Supraveghere ale OMV. Conştientizarea şi înţelegerea profilului riscului companiei au fost substanţial îmbunătăţite. Începând cu anul 2009, Petrom utilizează metoda de simulare Monte Carlo, definind o plajă a potenţialelor deviaţii de la EBITD, cu nivel de încredere de 95%, bazându-se pe istoricul fluctuaţiilor de preţ şi pe estimările evoluţiilor viitoare.

În 2009 au fost evaluate peste 200 de riscuri, dintre care aproximativ zece cuprind aproape două treimi din expunerea totală (în special riscurile de piaţă, riscurile operaţionale, riscurile financiare). Petrom este o companie integrată, de aceea au fost analizate scenarii de riscuri integrate, acestea reprezentând baza pentru investigaţiile financiare şi reputaţionale, incluzând şi alte consecinţe ale acestor riscuri strâns corelate. Această corelare strânsă decurge din faptul că, odată materializat unul dintre scenarii, propagarea consecinţelor este foarte posibil să se întâmple simultan sau în viitorul apropiat. Acestea sunt în principal riscuri operaţionale, perfect cuantificabile, indirect afectate de volatilitatea pieţei.

Dat fiind ca Petrom se află într-o dezvoltare continuă, toate procesele operaţionale noi sunt pe deplin integrate în procesul de management al riscului, cu analize şi interpretări sistematice ale acestora.

Tratamentul riscului constă în transferarea acestuia (cum ar fi apelarea la instrumente de acoperire a riscului de tipul contractelor hedging sau la poliţe de asigurare), minimizarea riscului sau asumarea acestuia, încercându-se atingerea nivelului optim al riscului companiei.

Instrumente financiare de toate tipurile sunt folosite pentru administrarea expunerii la fluctuaţiile privind cursul valutar, preţul produselor de referinţă şi ratele dobânzilor, fiind analizate şi evaluate la nivelul Grupului OMV, dar luându-se în considerare nevoile Grupului Petrom şi fiind supuse aprobării Directoratului Petrom. De asemenea, Petrom analizează propria expunere la fluctuaţiile de curs valutar faţă de USD şi/sau EUR. Riscul de lichiditate a fost redus semnificativ prin contractarea unei linii de credit multivalută, în valoare de 500 mil. euro, precum şi prin extinderea împrumuturilor deja contractate.

Pentru a proteja fluxul de numerar al companiei în 2010, Petrom a angajat în al doilea trimestru din 2009 instrumente de acoperire a riscului pentru aproximativ 38.000 bbl/zi (aproximativ 41% din totalul producţiei), ce asigură, pentru cantitatea menţionată, un preţ minim de 54 USD/bbl şi un nivel maxim de 75 USD/bbl (structură de cost zero). Petrom a înregistrat câştiguri financiare în sumă de 173 mil. dolari (din care 20 mil. dolari în 2010) din instrumentele folosite pentru acoperirea riscului privind preţul ţiţeiului (contracte hedging) pentru un volum de 40.000 bbl/zi din producţia anului 2009, prin care compania avea asigurat un preţ maxim de 80 USD/bbl, atât timp cât preţul barilului se situa peste 65 USD/bbl. Pentru un preţ al ţiţeiului sub nivelul de 65 USD/bbl, contractele hedging garantau 15 USD/bbl peste nivelul preţului de piaţă realizat.


« inchide