Informaţii conform Regulamentului nr. 1/2006 al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare


Relaţiile dintre conducere şi salariaţi şi elementele conflictuale care caracterizează aceste relaţii
Relaţiile dintre conducere şi salariaţi sunt normale, fără manifestarea acţiunilor colective de contestare a managementului. Dialogul între sindicate şi conducere continuă în mod regulat. Toţi paşii făcuţi în procesul de reorganizare iniţiat de companie au fost discutaţi şi agreaţi de ambele părţi.

Redactarea defectuoasă a unei clauze din Contractul Colectiv de Muncă la nivel de Societate a generat o serie de litigii de muncă, prin care mai mulţi angajaţi solicită plata unor prime de Paşte şi Crăciun pretins a fi neachitate salariaţilor. Litigiile fac obiectul instanţelor din Bucureşti şi din ţară şi sunt în diverse faze procesuale, apărarea Petrom constând în argumentul că primele respective au fost incluse în salariul de bază al angajaţilor. Pe parcursul anului 2009, Petrom a continuat să primească noi revendicări în acest sens, conducerea a evaluat datoriile potenţiale ce ar putea rezulta din litigiile aflate în derulare şi a decis să nu suplimenteze provizionul constituit în 2008, în valoare de 1,3 mld. lei pentru acoperirea riscului, conform principiilor prudenţiale. Până în prezent, Petrom a întreprins toate acţiunile posibile şi a angajat toate resursele necesare pentru a se apăra impotriva proceselor de judecată şi, de asemenea, pentru a preveni creşterea numărului de litigii.

Probleme potenţiale legate de dreptul de proprietate asupra imobilizărilor corporale ale companiei
Compania a primit notificări privind restituirea imobilelor preluate abuziv de stat în perioada 6.03.1945-22.12.1989, sub incidenţa Legii nr. 10/2001, prin care se reglementează modalităţile, condiţiile şi formele legale în vederea restituirii acestora. Situaţia centralizată a acestor notificări şi soluţionarea lor la data de 31.12.2009 este următoarea - 1.118 notificări au fost transmise către Petrom, dintre care:

Conform art. 7.2, coroborat cu prevederile art. 26 din Normele Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 498/2002, primăriile sau prefecturile notificate au obligaţia de a identifica unitatea deţinătoare şi de a direcţiona notificările către aceste entităţi în vederea soluţionării.
De asemenea, se comunică notificatorilor că imobilul solicitat nu se află în administrarea acestor entităţi precum şi unitatea deţinătoare, care va soluţiona notificarea. Deoarece până la această dată activitatea de soluţionare a notificărilor din cadrul Comisiilor de la nivelul primăriilor sau prefecturilor nu s-a încheiat, există posibilitatea ca o parte din notificările primite să fie direcţionate în continuare către Petrom.

Orice acord, înţelegere sau legătură familială între administratorii companiei şi o altă persoană, datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator
Nu există asemenea acorduri ori înţelegeri. Membrii Consiliului de Supraveghere nu sunt numiţi de către o persoană, ci sunt aleşi pe baza votului independent al acţionarilor.

Participarea administratorilor la capitalul social al companiei
Petrom nu are cunoştinţă ca un membru al Consiliului de Supraveghere să fi deţinut în anul 2009 acţiuni emise de companie.

Orice acord, înţelegere sau legătură familială între membrii conducerii executive şi altă persoană, datorită căreia persoana respectivă a fost numită în conducerea executivă
Nu există asemenea acorduri ori înţelegeri.

Participarea membrilor conducerii executive la capitalul social al companiei
Petrom nu are cunoştinţă ca vreun membru al Directoratului să fi deţinut în anul 2009 acţiuni emise de companie.

Eventualele litigii sau proceduri administrative în care au fost implicaţi administratorii şi membrii conducerii executive în ultimii 5 ani
Petrom nu are cunoştinţă de existenţa vreunui litigiu sau procedură administrativă cu impact semnificativ asupra conducerii sau activităţii companiei.


« inchide