Obiectivele şi direcţiile noastre strategice


Poziţionare

Petrom, membru al Grupului OMV, este cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din sud-estul Europei. Segmentele de afaceri ale Petrom sunt: Explorare şi Producţie, Rafinare şi Marketing şi Gaze şi Energie, acestea reprezentând şi activităţile de bază ale companiei, spre care ne canalizăm atenţia, cu scopul creşterii eficienţei lor.

Obiectul de activitate al diviziei Explorare şi Producţie constă în explorarea, descoperirea şi extracţia de ţiţei şi gaze naturale în România şi în alte ţări din regiunea Caspică (Rusia şi Kazahstan). Petrom este unicul producător de ţiţei din România şi contribuie cu aproximativ 50% la producţia totală de gaze a ţării. În 2009, producţia totală de ţiţei şi gaze a Petrom a fost de circa 187.000 bep/zi, în timp ce nivelul rezervelor dovedite la sfârşitul lunii decembrie 2009 era de aproximativ 854 mil. bep.

Procesarea ţiţeiului extras se realizează prin intermediul celor două rafinării, Petrobrazi şi Arpechim, ce au o capacitate totală de rafinare de 8 mil. tone/an. Livrarea produselor proprii se realizează prin reţeaua compusă din peste 800 de benzinării, operate împreună cu companiile afiliate, atât în România, unde deţinem aproximativ 550 de staţii de distribuţie, cât şi în ţările învecinate: Bulgaria, Serbia şi Republica Moldova. Petrom este, de asemenea, furnizorul principal de combustibili pentru aviaţie în România, incluzând serviciile aferente, şi cel mai important jucător pe piaţa locală de GPL. În 2009, am finalizat negocierile cu Oltchim, companie-lider pe piaţa produselor petrochimice, în privinţa transferului activelor aferente activităţii de petrochimie de la Arpechim.

Suntem un jucător important pe piaţa românească a gazelor naturale, acoperind toate segmentele acesteia. În 2009, Grupul Petrom şi-a menţinut prezenţa puternică în toate sectoarele pieţei gazelor naturale, având o cotă de piaţă de aproximativ 40%. În vederea sporirii valorii gazelor naturale şi asigurării unei dezvoltări durabile a companiei, conducerea executivă a hotărât extinderea lanţului valoric, prin dezvoltarea propriei activităţi de producere a energiei electrice, atât din surse convenţionale, cât şi regenerabile.

Direcţiile noastre strategice

Strategia noastră
Ca membru al Grupului OMV, Petrom a înglobat în activităţile sale strategia „3 plus”. Obiectul principal de activitate al companiei este reprezentat de cele trei segmente ale sale - Explorare şi Producţie, Rafinare şi Marketing, Gaze şi Energie -, a căror dezvoltare durabilă este avută permanent în vedere în desfăşurarea activităţilor din cadrul lor. Pe poziţia sa de centru regional pentru sud-estul Europei în cadrul Grupului OMV, Petrom, prin performanţa sa economică, joacă un rol esenţial pe una dintre cele trei pieţe de creştere a OMV, respectiv Europa Centrală, Europa de Sud-Est şi Turcia. În plus, Petrom se axează pe cele trei valori ale Grupului OMV - Pionierat, Profesionalism şi Parteneriat -, care ne conferă o notă distinctă faţă de competitorii noştri, consolidând, totodată, avantajul nostru competitiv în activităţile tehnice şi comerciale.

Sporirea valorii integrării – element-cheie în generarea de valoare adăugată
Valoarea Petrom derivă din activitatea de tip integrat a companiei şi ne străduim permanent să identificam şi să profităm de sinergiile existente de-a lungul lanţului nostru valoric. Astfel, ne concentrăm asupra măsurilor de restructurare, aplicând totodată o disciplină financiară şi un management strict al costurilor, cu scopul maximizării eficienţei operaţionale şi consolidării profitului. În vederea adaptării lanţului valoric al Petrom şi ajustării acestuia pentru a reflecta schimbarea radicală a raportului cerere/ofertă pe piaţă, am modificat planul iniţial de investiţii în activitatea de rafinare. Astfel, rolul principal al activităţii de rafinare va fi procesarea ţiţeiului exclusiv din producţia autohtonă. De asemenea, am decis să ieşim de pe piaţa produselor chimice, înainte de sfârşitul anului 2010. În plus, ne reconfigurăm portofoliul de active, consolidând activităţile de Explorare şi Producţie, respectiv de Gaze şi Energie, investind selectiv în producerea de energie electrică şi energie din surse regenerabile.

Valorificarea poziţiei de lider pe piaţa de ţiţei şi gaze din sud-estul Europei pentru transformarea într-un jucător important pe piaţa energiei electrice
Ne-am luat angajamentul de a ne transforma dintr-o companie integrată de ţiţei şi gaze, lider pe piaţa din sud-estul Europei, într-un jucător important pe piaţa energiei electrice, prin extinderea în domeniul producţiei de electricitate. Din poziţia sa de companie integrată de ţiţei şi gaze, ce contribuie cu aproximativ 50% la producţia totală de gaze a României, şi având cunoştinţe extinse şi experienţă îndelungată de piaţă, Petrom este bine amplasat pentru a profita de oportunităţile apărute, atât în activitatea de ţiţei şi gaze, cât şi pe piaţa de energie electrică. Prin urmare, ne-am angajat, de asemenea, să dezvoltăm un portofoliu de proiecte în activitatea de producere a energiei electrice, pentru a creşte valoarea gazelor naturale din producţia proprie, urmărind în acelaşi timp oportunităţile în domeniul energiei din surse regenerabile. Între timp, vom continua să ne consolidăm poziţia de centru operaţional al Grupului OMV în activitatea de marketing din sud-estul Europei şi în activitatea de explorare şi producţie în România şi zona Caspică, zonă care reprezintă prioritatea noastră.

Dezvoltare durabilă prin diversificarea surselor de energie
Extinderea activităţii Petrom către sectorul energetic constituie o componentă importantă pentru dezvoltarea durabilă a companiei. În acest scop, avem în plan dezvoltarea unui portofoliu de proiecte de generare de energie electrică, atât din surse convenţionale, cât şi din surse regenerabile. Ca parte a acestui proces, ne extindem lanţul valoric, cu scopul creşterii valorii gazelor naturale prin dezvoltarea propriei activităţi de energie electrică şi ne pregătim să intrăm pe piaţa energiilor din surse regenerabile, cu accent pe proiectele eoliene, în vederea reducerii emisiilor de carbon. Mai mult decât atât, ne dedicăm principiului unei dezvoltări durabile, bazate pe o bună guvernanţă corporativă, standarde înalte de responsabilitate socială, valori corporative bine definite şi pe codul nostru de conduită internă.

Obiectivele noastre

În conformitate cu direcţiile noastre strategice, obiectivul Petrom este de a creşte în continuare nivelul productivităţii şi profitabilităţii, prin realizarea potenţialului companiei de eficientizare şi reducere a costurilor. Concomitent, ne vom concentra pe maximizarea performanţei angajaţilor noştri, în vederea consolidării organizaţionale şi a managementului companiei.

În activitatea de Explorare şi Producţie, principalul nostru obiectiv este de a atinge potenţialul maxim, prin creşterea ratelor de recuperare şi minimizarea impactului declinului natural asupra producţiei, în special prin intermediul proiectelor de redezvoltare a zăcămintelor, precum şi prin optimizarea organizaţională, reducând complexitatea şi integrând divizia de Servicii E&P în divizia E&P. Celelalte obiective importante în E&P sunt: continuarea activităţii de explorare a zonei de apă adâncă din Marea Neagră, optimizarea livrării gazelor şi modernizarea selectivă a instalaţiilor de producţie. În plus, urmărim în continuare consolidarea poziţiei pe piaţa din Kazahstan.

În Rafinare, ne vom concentra eforturile în vederea optimizării activităţii, prin modernizarea rafinăriei Petrobrazi şi îmbunătăţirea randamentului sau pentru maximizarea valorii integrate a Petrom şi pentru a face posibilă procesarea în totalitate a ţiţeiului din producţie autohtonă. Astfel, capacitatea rafinăriei Petrobrazi va fi ajustată la 4,2 mil. tone/an, urmând ca în perioada 2010-2014 să efectuăm investiţii de aproximativ 750 mil. euro pentru proiectele de modenizare şi lucrările de mentenanţă în cadrul acestei rafinării. Până în 2011, rafinăria Arpechim va fi operaţională numai în funcţie de necesităţi, în corelaţie cu evoluţia marjelor şi a cererii pe piaţă. Ulterior, vor fi evaluate opţiunile alternative privind această rafinărie. În Marketing, ne vom îndrepta atenţia către armonizarea structurii organizaţionale în cadrul activităţilor de R&M ale Grupului Petrom conform standardelor OMV, cu scopul consolidării poziţiei pe piaţă şi a creşterii profitabilităţii, finalizând în acelaşi timp procesul de modernizare a depozitelor de produse petroliere.

În activitatea de Gaze şi Energie, urmărim să eliberăm potenţialul gazelor şi să obţinem dezvoltarea durabilă în domeniul energiei electrice şi din surse regenerabile, concentrându-ne pe punerea în funcţiune, în 2011, a centralei electrice pe gaze de la Brazi. Vizăm, de asemenea, modernizarea infrastructurii în activitatea de Gaze şi dezvoltarea unei activităţi bine dimensionate pe piaţa gazelor din ţările vecine. Între timp, ne vom axa pe implementarea deciziei noastre de a închide, înainte de sfârşitul anului 2010, activitatea secundară şi neprofitabilă a produselor chimice, reprezentată prin combinatul Doljchim.


« inchide