Mediul macroeconomic


La nivel mondial
Pe parcursul anului 2009, economia globală a ieşit, treptat, din recesiunea accentuată, care s-a instalat în a doua jumătate a anului 2008. Această redresare s-a datorat, în special, proiectelor guvernamentale de stimulare economică. Economia celor mai importante ţări în curs de dezvoltare a înregistrat o evoluţie peste aşteptări la începutul anului 2009, în timp ce economiile dezvoltate au fost profund afectate de severitatea crizei financiare. Ţările din zona OECD au fost cel mai puternic afectate, nivelul producţiei din această zonă înregistrând o scădere medie de 3%. La nivel mondial, declinul producţiei a fost de doar 1% în termeni reali, susţinută de performanţa economică peste aşteptări a Chinei, al cărui Produs Intern Brut (PIB) a crescut cu 9% în 2009.

Cererea de ţiţei la nivel mondial a scăzut în 2009 până la nivelul de 84,9 mil. bbl/zi, reducându-se cu 1,5% faţă de 2008. Cererea de ţiţei a ţărilor din zona OECD a scăzut cu 4,4%, din cauza performanţelor sub aşteptări ale economiilor, atât în Europa, cât şi în America de Nord. În schimb, în ţările din afara zonei OECD cererea de ţiţei a crescut cu 2%, respectiv 0,8 mil. bbl/zi, reflectând în principal evoluţia pozitivă a Chinei. Producţia mondială de ţiţei în 2009 a scăzut cu 2%, respectiv 1,7 mil. bbl/ zi. Cota de piaţă a ţărilor din zona OPEC a scăzut sub nivelul de 40%, producţia de ţiţei a OPEC înregistrând un declin de peste 8% faţă de 2008, până la 28,5 mil. bbl/zi. Producţia de ţiţei a ţărilor din afara zonei OPEC a crescut cu 0,6%, respectiv 51,3 mil. bbl/zi, în timp ce producţia OECD s-a menţinut la aproximativ acelaşi nivel, de 19,3 mil. bbl/zi, înregistrând un nivel mai mare în Rusia şi America de Sud.

Pe parcursul anului 2009, preţurile la ţiţei au înregistrat o revenire treptată, după scăderea dramatică faţă de valorile maxime atinse în 2008. Preţul ţiţeiului a crescut progresiv de la valoarea medie de 44 USD/bbl în primul trimestru din 2009, la 75 USD/bbl în ultimul trimestru al anului, pe fondul deprecierii USD şi a informaţiilor pozitive despre revigorarea economiei globale. Cu toate acestea, indicele Brent al preţului mediu al barilului de ţiţei a fost de 61,67 USD/bbl, cu 37% mai mic faţă de 2008.

România
România a avut o contracţie economică accentuată în 2009, după ce în 2008 înregistrase cea mai rapidă dezvoltare din Uniunea Europeană. În 2009, contracţia anuală a PIB a fost de 7%, ca urmare a scăderii drastice a consumului intern. Scăderea drastică a veniturilor dispensabile, ca urmare a accesului redus la credite şi ritmului lent al majorării salariilor, a condus la diminuarea consumului privat.

În 2009, producţia industrială a fost destul de sever afectată, reflectând evoluţia celorlalte ţări din Europa. În consecinţă, ajustarea balanţei externe s-a schimbat considerabil, deficitul de cont curent scăzând până la 4,5% din PIB, aproximativ o treime din valoarea înregistrată în 2008. Deşi rata inflaţiei indicelui preţurilor de consum (IPC) a continuat să scadă, valoarea înregistrată la sfârşitul anului 2009 a fost de 4,75%, uşor peste 4,5%, limita superioară ţintită de BNR.

În luna martie, Guvernul României a finalizat discuţiile cu un grup de instituţii internaţionale, condus de FMI, cu privire la un împrumut în valoare de 19,5 mld. euro. Ca o consecinţă pozitivă, România a evitat potenţialele dificultăţi în finanţarea deficitului extern şi intern. În plus, programul Fondul Monetar Internaţional (FMI) a detaliat schimbările ce se impun a fi implementate de autorităţile fiscale, pentru a conduce la o politică fiscală mai transparentă şi mai responsabilă. Ciclul politicii monetare în 2009 a fost unul de relaxare. În decursul anului, Consiliul de Politică Monetară a redus treptat rata de referinţă a dobânzii BNR cu 225 de puncte de bază, de la 10,25% la 8%. Chiar dacă în prima fază scăderea ratei de referinţă a dobânzii BNR a fost prea mică pentru a influenţa dobânzile practicate de bănci la creditele acordate, către sfârşitul anului 2009 acest efect a început să devină vizibil.

În 2009, moneda naţională s-a depreciat atât în raport cu EUR, cât şi cu USD. Chiar dacă volatilitatea cursului de schimb a fost mai scăzută faţă de 2008, incertitudinea legată de cursul RON a persistat pe pieţele internaţionale de schimb. Rata medie de schimb USD/RON a crescut cu 21%, comparativ cu 2008, în timp ce rata medie de schimb EUR/RON s-a apreciat cu 15% faţă de aceeaşi perioadă.

Nivelul resurselor primare de energie ale României a cunoscut o scădere accentuată, de 16,1% faţă de 2008, ajungând la 34 mil. tep, ca urmare a încetinirii ritmului activităţii economice, care a condus la reducerea consumului de energie. Pe ansamblu, importurile de resurse de energie primară au scăzut cu 31,6%, în timp ce producţia internă s-a diminuat cu 5,8%. În 2009, cererea de ţiţei a României a fost de 11,1 mil. tep, cu 13,5% mai mică faţă de anul precedent. Producţia internă de ţiţei a scăzut cu 4,5%, în timp ce importurile s-au redus cu 18,1%, respectiv 1,5 mil. tep. Cererea de gaze naturale a avut un declin considerabil în 2009, contractându-se cu 15% faţă de anul anterior, până la 10,4 mil. tep.

Preţul ţiţeiului (Brent) şi evoluţia ratelor de


Evoluţia anuală a PIB şi a consumului de ţiţei

Perspective 2010

Economia României se preconizează ca îşi va relua uşor ritmul de creştere în anul 2010. Cu toate acestea, rata somajului, atât în sectorul public, cât şi în cel privat este estimată că va creşte pe parcursul anului, sporind astfel nivelul ajutoarelor sociale acordate de stat şi punând presiune pe evoluţia consumului privat. Continuarea eforturilor de a reduce deficitul bugetar vor conduce la restricţionarea accentuată a cheltuielilor guvernamentale.


« inchide