Declaraţia Preşedintelui Consiliului de Supraveghere


Stimaţi acţionari, 

În ultimii cinci ani, Consiliul de Supraveghere a acordat girul şi suportul Directoratului Petrom în cadrul procesului continuu şi accelerat de dezvoltare către obiective strategice comune, performanţă operaţională ridicată şi de companie model în ceea ce priveşte guvernanţa corporativă.

Acest progres a pus bazele unui viitor durabil pentru crearea de valoare. Angajamentul nostru faţă de acest viitor a fost testat în 2009. Acest an a fost dominat de criza financiară şi de regresul economic ce demarase într-o manieră dramatică încă din 2008. În acest timp, Directoratul şi echipa managerială ale Petrom au trebuit să echilibreze ambiţiile strategice pe termen lung cu provocările curente ale activităţii de zi cu zi.

Pentru a asigura interesul acţionarilor, Consiliul de Supraveghere colaborează îndeaproape cu Directoratul pentru a asigura implementarea cu succes a strategiei. Consiliul monitorizează performanţa, oferindu-i suportul necesar şi trasându-i obiective ambiţioase. Acest parteneriat şi-a demonstrat eficacitatea în măsura în care Petrom a reuşit să-şi menţină direcţia strategică în timp ce a realizat ajustările necesare ca răspuns la provocările mediului extern.

Condiţiile macroeconomice au fost dominate de preţuri mai mici la ţiţei, presiune puternică pe marjele de rafinare şi cerere redusă atât în sectorul retail, cât şi cel comercial. În România, declinul cererii s-a accentuat de-a lungul anului 2009, marcând şi începutul anului curent.

După o atentă verificare şi prioritizare a planurilor de investiţii, Consiliul de Supraveghere a aprobat strategia Directoratului pentru menţinerea unei poziţii financiare solide cu un grad de îndatorare de circa 20% la sfârşitul anului, în timp ce a asigurat o bază solidă pentru finanţarea proiectelor strategice-cheie prin intermediul împrumuturilor externe.

În cadrul acestui proces, am susţinut deciziile luate pentru adaptarea activităţii în linie cu direcţiile strategice şi pentru a asigura fluxul viitor de numerar, alocând resursele în modul cel mai profitabil. În continuare, ne păstrăm angajamentul faţă de programele solicitante de restructurare şi reducere a costurilor.

După o analiză riguroasă a industriei de rafinare şi ţinând cont de perspectivele pesimiste pe termen lung în ţările membre OECD şi de condiţiile nefavorabile de marjă din Rafinare, planul iniţial de investiţii a suferit modificări. Am stabilit astfel cadrul strategiei viitoare în activitatea de rafinare, adaptat la noua configuraţie a pieţei. Astfel, Petrom va investi aproximativ 750 mil. euro în perioada 2010-2014 pentru efectuarea lucrărilor de modernizare şi de mentenanţă la rafinăria Petrobrazi.

În acest context, obiectivul major în activitatea de Explorare şi Producţie a Petrom este de a minimiza impactul declinului natural asupra nivelului producţiei sale. Acest lucru este deosebit de dificil, date fiind rezervele mature pe care le deţinem. De asemenea, s-a luat decizia închiderii combinatului chimic Doljchim înainte de sfârşitul anului 2010, iar între timp a fost finalizat transferul activităţilor de petrochimie de la Arpechim.

În ultimii cinci ani, am investit în medie 1 mld. euro pentru a dezvolta o afacere care să aducă permanent valoare tuturor părţilor sale interesate pe termen lung.

Pentru a recunoaşte acest fapt, am modificat actul constitutiv al companiei în octombrie 2009 şi am schimbat denumirea juridică din Petrom S.A. în OMV Petrom S.A.

După o examinare atentă şi discuţii cu auditorii în cadrul întâlnirilor Comitetului de Audit şi al sedinţelor plenare, Consiliul de Supraveghere a aprobat situaţiile financiare ale companiei, pregătite în conformitate cu Ordinul Ministerului de Finanţe nr. 1752/2005 şi amendamentele ulterioare emise de Ministerul Finanţelor Publice.

Consiliul de Supraveghere a aprobat propunerea Directoratului către Adunarea Generală a Acţionarilor de a nu distribui dividende pentru exerciţiul financiar 2009, în condiţiile nivelului ridicat de lichiditate necesar pentru a continua efectuarea unor investiţii semnificative în România în următorii ani. Mai mult, Consiliul de Supraveghere examinează posibilitatea Petrom de a căuta noi surse de capital pentru a finanţa un program investiţional atât de amplu, în funcţie de prevederile relevante ale actului constitutiv al companiei şi reglementările în vigoare.

Şi nu în ultimul rând, este foarte important să adresăm câteva cuvinte de apreciere. La sfârşitul unui an foarte dificil, doresc să transmit consideraţia Consiliului de Supraveghere faţă de eforturile tuturor în această perioadă complicată. Chiar şi în absenţa unui astfel de mediu, obiectivele care au fost trasate erau îndeajuns de ambiţioase.

Faptul că Petrom a fost în măsură să continue acest demers strategic, simultan cu rezolvarea solicitărilor imediate şi urgente de tip operaţional apărute şi ca urmare a situaţiei economice, este rezultatul lăudabil al profesionalismului, parteneriatului şi pionieratului de care echipa Petrom dă dovadă permanent.

Wolfgang Ruttenstorfer
Semnatura Ruttenstorfer


« inchide