Siguranţa muncii


Petrom se angajează să facă toate eforturile pentru a elimina accidentele mortale şi să îmbunătăţească în mod continuu performanţa în domeniul siguranţei muncii. În politica HSE, am declarat clar că oricine lucrează cu sau pentru Petrom trebuie să se întoarcă sănătos acasă, atât din punct de vedere mental, cât şi fizic, dar şi că toate locurile de muncă şi procesele trebuie să beneficieze de condiţii de siguranţă şi securitate pentru Petrom, părţile interesate şi mediu. Acest angajament include convingerea noastră că toate accidentele pot fi prevenite precum şi eforturile de a menţine riscurile la cel mai scăzut nivel aplicabil în practică.

Strategia HSE a Grupului OMV conţine două obiective ambiţioase pentru anul 2010: mai puţin de un incident cu întreruperea timpului de muncă la un milion de ore lucrate şi zero incidente de nivel mai mare de 4, pe o scară de clasificare situată între Nivelul 1 (severitate redusă) şi Nivelul 5 (severitate foarte mare). Toţi indicatorii de performanţă ai Grupului OMV sunt preluaţi de Petrom la nivelul fiecărei divizii. Petrom a preluat şi implementat sistemul de măsurare şi monitorizare a indicatorilor de performanţă pentru siguranţa muncii, dezvoltat la nivelul Grupului OMV. Rezultatele statisticilor în domeniul siguranţei muncii sunt atent monitorizate. Progresul a fost măsurat lunar şi trimestrial, apoi raportat direct către organismele de conducere a companiei (Directorat şi Consiliul de Supraveghere). De asemenea, Directoratul primeşte în fiecare săptămână rapoarte cu informaţii despre realizările, progresele şi incidentele din domeniul siguranţei muncii.

În 2009 ne-am concentrat asupra definirii şi alinierii la cerinţele Grupului OMV a reglementărilor specifice pentru conştientizare şi competenţe HSE, raportare, investigare, managementul incidentelor, al situaţiilor de urgenţă şi al situaţiilor de criză. Totodată, ne-am concentrat şi asupra implementării acestora în cadrul companiei. Principalele obiective urmărite sunt:

Siguranţa la locul de muncă
Promovăm siguranţa la locul de muncă prin educaţie, informări, instrucţiuni şi cursuri. Aşadar:

Anual, sunt implementate programe de siguranţa muncii, incluzând cursuri (de exemplu, instruiri la locul de muncă, instruiri în caz de incendiu), întâlniri în cadrul comitetelor pentru siguranţa muncii, audituri şi inspecţii pentru siguranţa muncii. Toate punctele de lucru şi toate locurile de muncă au fost reevaluate prin intermediul unor studii de Evaluare a Riscurilor la Locul de Muncă, ce ne permit să îmbunătăţim continuu abordarea riscurilor cu care ne confruntăm.

În 2009, iniţiativele de a reduce riscurile de siguranţa muncii şi de a îmbunătăţi condiţiile de muncă au continuat la nivelul întregului Petrom. Ele au fost completate prin proiecte destinate îmbunătăţirii culturii siguranţei muncii, prin evaluarea riscurilor aferente locurilor de muncă în ambele rafinării, prin implementarea unor condiţii de muncă mai sigure, prin îmbunătăţirea echipamentului de protecţie personală în E&P, dar şi prin îmbunătăţirea directivelor şi standardelor HSE, prin stabilirea performanţelor şi cerinţelor HSE pentru contractorii noştri şi prin auditarea şi monitorizarea performanţelor acestora pe baza standardelor noastre.

O nouă iniţiativă în Petrom E&P a fost dedicată aspectelor de oprire a activităţii în cazul identificării unor riscuri. Această iniţiativă a arătat clar angajamentul top managementului din divizii faţă de conceptele de siguranţa muncii, precum şi rolul la nivel individual.

Performanţa noastră în domeniul siguranţei muncii a fost îmbunătăţită comparativ cu 2008 şi a atins, în general, standardele Grupului OMV. Cu toate acestea, rezultatele sunt în continuare umbrite de trei accidente mortale. În 2009, un angajat al Petrom Servicii de Explorare & Producţie şi doi angajaţi ai contractorilor şi-au pierdut viaţa în timp ce lucrau pentru noi. Aceste accidente vizează divizia Petrom E&P. În 2009, indicatorul LTIR a scăzut la 0,59 incidente cu întreruperea timpului de muncă la un milion de ore lucrate pentru angajaţii Petrom şi 0,74 pentru contractori. Rafinăria Petrobrazi a realizat o performanţă deosebită în 2009 - un an (aproximativ şapte milioane de ore lucrate) fără niciun incident care să aibă drept consecinţă întreruperea timpului de muncă.

Petrom LTIR
* LTIR = frecvenţa medie a accidentelor cu una sau mai multe zile lucrătoare pierdute faţă de timpul de muncă prestat

Viitorul sediu central - Petrom City
Anul 2010 le va aduce angajaţilor Petrom provocarea de a se muta în noul sediu central, Petrom City. Mai mult de 2.000 de oameni vor lucra sub acelaşi acoperiş. Anul 2009 a confruntat echipele HSE cu provocarea de a realiza în noul sediu un mediu de muncă fără riscuri, care să respecte toate normele de siguranţă şi sănătate ocupaţională.

Contractorii care lucrează pentru noul sediu au fost auditaţi, în vederea asigurării respectării procedurilor aplicabile activităţilor în condiţii periculoase (de exemplu, coordonarea operaţiunilor macaralelor, excavaţiilor, activităţile la înălţime sau în spaţii înguste, sudura). Experţii noştri HSE au acordat asistenţă tehnică specializată pentru realizarea planurilor de evacuare şi intervenţie în caz de urgenţă, dar şi pentru selectarea contractorului de servicii din domeniul stingerii incendiilor. Inspecţii ale managementului au fost desfăşurate trimestrial, pentru a asigura că se respectă standarde înalte de siguranţă pe şantier.

Programul de Siguranţă Rutieră
Programul Petrom de Siguranţă Rutieră, iniţiat în 2008, a contribuit cu succes la prevenirea accidentelor rutiere şi neînregistrarea niciunui accident mortal în rândul angajaţilor. Aceasta este o îmbunătăţire semnificativă, comparativ cu anii trecuţi.

Program-pilot: Sistem de monitorizare a maşinilor companiei
Maşinile Petrom au fost dotate cu 1.003 cutii negre (dispozitive de monitorizare în vehicul) până la sfârşitul anului 2009. Aceste dispozitive măsoară diferiţi parametri ai comportamentul la volan, parametri care sunt monitorizaţi timp de şase luni pentru a se putea dezvolta măsuri de îmbunătăţire a performanţei de conducere a vehiculelor.

Până la sfârşitul lui 2009, 1.000 de şoferi Petrom au participat la un curs de prim-ajutor de şase ore, asigurat de Crucea Roşie Română. Aproximativ 550 de şoferi din Petrom au fost supuşi unor testări medicale şi psihologice, prin intermediul companiei PetroMed. Scopul acestui demers a fost acela de a identifica şoferii care au probleme medicale ce ar putea duce la un impact negativ asupra siguranţei în trafic şi de a face recomandări pentru îmbunătăţirea stării de sănătate, dacă este necesar.

În noiembrie 2009, Petrom a început programul de instruire în domeniul conducerii preventive. Fiecare şofer al companiei va beneficia timp de două zile de o instruire teoretică şi practică, în vederea reducerii accidentelor în trafic şi a îmbunătăţirii abilităţilor de conducere. Până la sfârşitul anului 2009, 600 de şoferi au fost instruiţi în sesiuni de câte două zile.

Au fost lansate în toată compania mai multe campanii de conştientizare a angajaţilor cu privire la siguranţa rutieră. Mesajele au fost transmise prin diverse mijloace de comunicare, inclusiv afişe, mesaje postate pe intranet, cadouri şi broşuri pe teme de siguranţă rutieră. Pentru a spori conştientizarea riscurilor rutiere, în 2010 vom continua implementarea măsurilor corective şi preventive dedicate acestor aspecte.

Siguranţa muncii pentru contractori
Petrom lucrează cu diferiţi contractori pentru achiziţionarea de servicii, bunuri şi lucrări. Departamentul de achiziţii supervizează precalificarea şi selectarea furnizorilor şi a contractorilor, luând în considerare nu doar cerinţele financiare, tehnice, de producţie şi de organizare, dar şi pe acelea referitoare la performanţa HSE. Listele de verificare folosite la evaluarea contractorilor conţin cele mai importante aspecte HSE, concentrându-se pe adoptarea sistemelor de management, pe certificarea lor şi pe performanţele de siguranţă realizate.

Pentru a îmbunătăţi siguranţa în muncă, diviziile organizează instruiri pentru contractori, în vederea cunoaşterii regulamentelor existente în Petrom, a sistemelor de management HSE, a echipamentelor de protecţie individuală, a echipamentelor de siguranţă, precum şi a modalităţilor de operare. Pentru a optimiza în continuare eforturile destinate siguranţei contractorilor, în 2009 a fost stabilit un cadru de lucru pentru auditul sistemelor de management HSE, cu accent pe managementul contractorilor.

Siguranţa proceselor
În 2009, compania noastră s-a confruntat cu un incendiu de gravitate medie la rafinăria Petrobrazi. Nicio persoană nu a fost rănită în timpul incendiului, iar proprietăţile învecinate rafinăriei nu au fost puse în pericol. Datorită eforturilor profesioniste, de stingere imediată a incendiului, doar anumite părţi ale instalaţiilor au fost afectate şi pierderile de bunuri au fost limitate. Incidentul a fost investigat în detaliu cu ajutorul consultanţilor externi, pentru a se identifica cauzele tehnice şi manageriale care l-au generat. Măsurile stabilite pentru siguranţa proceselor includ schimbări organizaţionale axate pe integritatea proceselor, adaptarea proceselor de evaluare a riscurilor şi revizuirea procedurilor. Toate activităţile sunt în atenţia managementului.

Impactul crizei economice globale asupra producţiei de îngrăşăminte chimice a obligat Petrom să închidă, în ultimul trimestru al anului 2009, instalaţiile pentru producerea de îngrăşăminte chimice de la Doljchim, rămânând funcţională numai instalaţia de producere a metanolului. O provocare majoră pentru Petrom este menţinerea instalaţiilor închise în condiţii de siguranţă, în vederea prevenirii oricărui risc pentru angajaţi sau pentru mediul înconjurător. În 2009 a fost elaborat un standard la nivel de Grup OMV pentru „Evaluarea Riscurilor şi Criterii de Evaluare”, pentru a stabili un proces structurat, bazat pe reguli şi criterii clare de acceptare a riscurilor, dar şi pentru a asigura o consistenţă şi o motivare ale priorităţilor pentru cheltuielile HSE.

 

Implementarea acestui standard va avea loc în anul 2010 şi toate procedurile trebuie aliniate acestui sistem de referinţă. De asemenea, în anul 2010, vom dezvolta şi alinia la nivel de grup un sistem armonizat de indicatori-cheie de performanţă pentru siguranţa proceselor.

Siguranţa proceselor şi studiile de siguranţă a muncii au fost integrate în dezvoltarea unui proiect major în Petrom Kazahstan.

Siguranţa produselor
Petrom pune la dispoziţia partenerilor şi clienţilor săi informaţii detaliate cu privire la produsele oferite şi la materialele folosite pentru obţinerea acestora. Toate produsele care sunt fabricate, vândute sau distribuite de către compania noastră sunt în conformitate cu reglementările legale aplicabile.

Petrom are reprezentanţi în echipa de lucru a Grupului OMV, care are ca scop asigurarea conformităţii cu noua legislaţie europeană „REACH” (Înregistrare, Evaluare, Autorizare şi Restricţie a substanţelor Chimice) şi CLP (Clasificarea, Etichetarea şi Ambalarea substanţelor şi amestecurilor). Potrivit noului regulament european REACH, Petrom a dezvoltat un plan de implementare în vederea conformării. În concordanţă cu prevederile stricte ale acestui regulament, fişele tehnice de siguranţă pentru substanţele şi produsele introduse pe piaţă de către Petrom sunt revizuite în consecinţă.

Conştientizarea siguranţei muncii şi instruirea
Colaborarea între experţii în siguranţa muncii şi profesionişti a condus la realizarea unui catalog de cursuri de instruire, care acoperă subiecte specifice siguranţei în muncă, referitoare la promovarea culturii HSE şi încurajarea comportamentelor proactive şi responsabile. Petrom a înregistrat în 2009 un număr de 119.652 de ore de instruire HSE, cu o medie de 4 ore de instruire HSE pentru un angajat pe an.

Pentru a îmbunătăţi înţelegerea şi managementul riscurilor, am implementat în 2008, la nivelul Grupului OMV, sistemul IT „Think: Ahead CARE”, o aplicaţie pentru managementul şi raportarea incidentelor. În 2009, ne-am concentrat pe utilizarea acesteia, în vederea îmbunătăţirii calităţii raportării pentru indicatorii de performanţă aferenţi siguranţei muncii, cu scopul de a scădea numărul de incidente, prin învăţarea lecţiilor din incidentele anterioare şi stabilirea de acţiuni corective şi preventive.

Progresul în consolidarea culturii siguranţei muncii în Petrom poate fi măsurat prin auditurile de conformitate şi prin numărul de constatări şi pericole raportate.

Activităţile specifice sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale, protecţiei impotriva incendiilor şi protecţiei civile sunt executate conform cerinţelor legale, precum şi cerinţelor din standardele şi procedurile Petrom. Acestea sunt coordonate şi monitorizate de către persoane care au fost desemnate prin decizii interne.

Managerii noştri demonstrează transparenţă şi interes în rezolvarea problemelor din domeniul HSE. În acest fel, ei sporesc încrederea angajaţilor în siguranţa la locul de muncă şi declanşează o schimbare pozitivă a mentalităţii cu privire la aspectele HSE. Prin preocuparea managerilor şi a experţilor în siguranţa muncii, la nivelul fiecărei divizii şi la nivel corporativ sunt organizate trimestrial întâlniri ale Comisiilor de Sănătate şi Siguranţă Ocupaţională.

Managementul situaţiilor de criză şi de urgenţă
O gestionare adecvată a situaţilor de urgenţă şi de criză este foarte importantă pentru creşterea durabilă a afacerii Petrom. În 2009, ne-am concentrat pe îmbunătăţirea managementului situaţiilor de criză şi de urgenţă, precum şi pe îmbunătăţirea planului pentru gestionarea situaţiilor de criză. Am definit diferite liste cu scenarii, care sunt folosite în primul rând în cazuri de criză. Alte activităţi au inclus continuarea eforturilor de a transfera principalilor noştri furnizori de servicii de securitate abordarea Petrom cu privire la Drepturile Omului, pregătirea materialelor de curs pentru angajaţii care lucrează în staţiile de alimentare, precum şi îmbunătăţirea generală a securităţii fizice a activelor companiei.

Îmbunătăţiri generale ale securităţii
În 2009, am dorit să ne asigurăm că standardele de securitate adecvate sunt implementate în noile clădiri Petrom sau în cele modernizate, evaluând contractele şi contractorii relevanţi în vederea optimizării costurilor şi nivelului serviciilor, dar şi îmbunătăţind gradul de conştientizare a disponibilităţii numărului de urgenţă Petrom, în cadrul Celulei de Securitate, număr care poate fi folosit de orice angajat în caz de accident. Una dintre cele mai importante preocupări a fost dezvoltarea conceptului de securitate pentru noul sediu Petrom City, concept care defineşte măsurile necesare pentru securitatea acestei infrastructuri vitale. Măsurile de securitate încearcă să prevină, să detecteze din timp, să monitorizeze şi să gestioneze riscurile relevante de securitate.

În cadrul Petrom, au fost efectuate audituri pentru a identifica riscurile de securitate şi a stabili măsuri de prevenire a incidentelor. Pe lângă aceasta, au fost livrate cursuri de securitate atât angajaţilor Petrom, cât şi contractorilor, iar conceptele de securitate au fost proiectate în consecinţă.

În ceea ce priveşte pregătirea în situaţia apariţiei gripei porcine, urmând directivele şi planul la nivelul Grupului OMV, Petrom a dezvoltat un plan pentru a minimiza impactul potenţial al pandemiei de gripă asupra angajaţilor săi, asigurând astfel continuitatea activităţii. În 2009, pandemia gripei H1N1 (gripa porcină) a fost gestionată cu succes, iar planul de pregătire pandemică a fost revizuit în baza acestei experienţe.

În 2009, echipele HSE au organizat şi desfăşurat exerciţii de simulare a unor situaţii de urgenţă. Aceste exerciţii au fost implementate cu succes în toate sediile Petrom, multe dintre ele fiind supravegheate de către autorităţile competente.

Manualul de management al situaţiilor de criză şi listele cu scenarii
Manualul de management al situaţiilor de criză a fost creat pentru a coordona în mod efectiv folosirea resurselor în vederea protejării vieţii şi bunurilor în timpul şi imediat după o criză majoră în Petrom. Acesta va fi folosit ori de câte ori o criză sau o situaţie de urgenţă care afectează Grupul nu poate fi controlată prin metodele de rutină, prin canalele şi procedurile obişnuite. Pentru diferite cazuri, au fost pregătite liste cu scenarii predefinite, cu scopul de a gestiona situaţiile de criză şi de urgenţă într-un mod cât mai eficient. Au fost efectuate instruiri, prin exerciţii de simulare a unei situaţii de criză, la nivelul tuturor diviziilor, pentru a verifica dacă procedurile existente şi documentele aferente sunt adecvate.

Ghidurile de instruire a personalului staţiilor de alimentare pentru situaţii de jaf
Atunci când angajaţii se confruntă cu un jaf, reacţionează de multe ori prin opunerea de rezistenţă la evenimentul critic reprezentat de jaf. Această reacţie poate să nu fie intenţionată, dar poate avea o mare influenţă asupra modului în care evenimentul se desfăşoară. Deoarece numărul de incidente din staţiile de alimentare a crescut în ultimii ani, managementul Petrom din domeniul securităţii, împreună cu purtătorul de cuvânt al Poliţiei Municipiului Bucureşti şi cu un psiholog, a produs un material video de şapte minute, dedicat pregătirii angajaţilor din staţiile de alimentare pentru situaţia unui jaf armat. Acest material de instruire a fost distribuit, prin departamentul de instruire din divizia Marketing Petrom, tuturor angajaţilor care lucrează în staţiile de alimentare Petrom.

Perspective 2010
Provocarea pe viitor (bazată pe Strategia HSE până în 2015) este aceea de a minimiza riscurile şi de a asigura un mediu de lucru sigur pentru operaţiile Petrom. Activitatea noastră în 2010 se va concentra asupra:


« inchide