Sănătate ocupaţională


O prioritate majoră pentru Petrom este furnizarea către angajaţi a serviciilor de sănătate ocupaţională de înaltă calitate. Ne concentrăm asupra demersurilor la nivel de grup pentru a promova sănătatea angajaţilor noştri şi a îmbunătăţi starea lor de sănătate. Acest deziderat va fi realizat prin îmbunătăţirea serviciilor medicale de urgenţă, prin măsuri de prevenire şi cursuri de sănătate oferite angajaţilor, precum şi prin încurajarea angajaţilor să se implice în iniţiativele din domeniul sănătăţii.

Scopul final al managementului Sănătăţii Ocupaţionale în Grupul OMV este acela de a promova sănătatea ocupaţională prin implementarea la nivel de grup a standardului de sănătate, a procedurilor de lucru armonizate, precum şi prin implementarea cercurilor de sănătate, în vederea participării active a angajaţilor.

Pentru a îmbunătăţi performanţa în domeniul sănătăţii ocupaţionale, a fost creată în 2008 o entitate legală, de sine stătătoare, numită PetroMed. Printr-o reţea de 30 de clinici la nivelul României, doctorii şi restul personalului PetroMed oferă îngrijire medicală curativă şi programe de prevenire, cum ar fi vaccinarea impotriva gripei şi controale ale stării de sănătate. O linie telefonică permanentă este accesibilă tuturor angajaţilor, pentru consiliere psihologică. În mod frecvent, ca răspuns la problemele raportate, sunt dezvoltate programe de prevenire.

Pentru a îmbunătăţi monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor Petrom, a fost elaborată o procedură de lucru pentru evaluarea riscurilor de sănătate, personalul medical a fost instruit în consecinţă şi aproximativ 17.000 de locuri de muncă au fost evaluate.

Iniţiative în domeniul sănătăţii
Pe lângă acţiunile de promovare a sănătăţii, experţii în sănătate ocupaţională din Petrom şi OMV au desfăşurat diverse activităţi în 2009. Acestea au inclus controale preventive generale, precum şi controale medicale speciale, cum ar fi testarea acuităţii vizuale, vaccinarea împotriva gripei, hepatitei şi campaniile de informare în domeniul sănătăţii.

Pentru a scădea rata ridicată a incidenţei bolilor cardiovasculare, PetroMed le-a oferit angajaţilor, pentru prima dată, un program amplu de consultaţii medicale, cu ajutorul profesorului Drăgan, de la Universitatea din Timişoara. Prin urmare, un personal medical instruit le-a oferit angajaţilor recomandări cu privire la stilul de viaţă sănătos şi la măsurile care ar putea reduce riscurile de sănătate. Pentru angajaţii care călătoresc în afara ţării, a fost iniţiată o nouă colaborare cu un furnizor de servicii de sănătate, în vederea îmbunătăţirii serviciilor medicale de urgenţă.

Pregătirea pentru situaţii de pandemie
În 2009, echipa medicală a trebuit să răspundă pandemiei de gripă H1N1 (gripa porcină). Accentul a fost pus pe informarea bazată pe fapte ştiinţifice ale angajaţilor, precum şi pe activităţi de pregătire, prin verificarea şi revizuirea planurilor de pregătire, atât la nivel local, cât şi la nivel corporativ. Personalul medical a fost permanent în contact cu experţi internaţionali din domeniul sănătăţii publice, pentru a putea să reacţioneze rapid, astfel încât să asigure continuarea activităţii în situaţii de urgenţă.

Perspective 2010
Pe lângă modernizarea clinicilor şi introducerea unei noi aplicaţii software în domeniul medical, principala provocare pentru PetroMed este de a desfăşura un program intensiv de instruire în Medicina de Urgenţă şi Preventivă. Programele de prevenţie se vor concentra pe:


« inchide