Drepturile omului


Petrom consideră şi aplică drepturile omului astfel încât să echilibreze interesele şi nevoile tuturor părţilor interesate, prin respectarea modului de viaţă şi a culturii. Chiar dacă responsabilitatea pentru respectarea drepturilor omului le revine în primul rând autorităţilor, Petrom consideră că are responsabilitatea să urmărească aplicarea şi promovarea drepturilor omului în sfera sa de influenţă, să nu devină complice la violarea acestora şi implicit a legislaţiei internaţionale în vigoare.

Prin Politica Petrom pentru Drepturile Omului, managementul îşi exprimă angajamentul faţă de respectarea drepturilor omului. Această politică stabileşte abordarea şi responsabilităţile noastre referitoare la drepturile omului în mediul de afaceri în care operăm, fiind bazată pe Codul de Conduită. Matricea drepturilor omului este un document obligatoriu care descrie standardele minime de responsabilitate socială corporativă cu care compania noastră se angajează să se conformeze treptat, în acelaşi timp luând în considerare şi valoarea adăugată la aspectele sociale şi economice. Această matrice este un instrument principal pentru implementarea strategiei companiei cu privire la drepturile omului, în cadrul operaţiilor sale. Matricea stabileşte responsabilităţile Petrom referitoare la drepturile omului, precum şi toate activităţile relevante în acest domeniu.

În 2009, au continuat procesele de instruire şi conştientizare în domeniul drepturilor omului. Astfel, seminarul „Abordarea Petrom asupra Drepturilor Omului - Ce este şi cum se implementează?” a fost organizat pentru angajaţii Petrom. La acest eveniment au participat 28 de persoane, incluzând responsabili CSR şi persoane nominalizate din toate funcţiile corporatiste şi diviziile Petrom.

Instruiri asupra drepturilor omului pentru companiile de securitate
Împreună cu un specialist internaţional în Drepturile Omului, Petrom a dezvoltat programul „Formare Formatori”, care explorează ce înseamnă, cum se poate construi şi aplica o cultură a drepturilor omului în cadrul companiilor de securitate. Acest curs a fost proiectat pentru a ajuta companiile de securitate să identifice şi să înţeleagă ce înseamnă o abordare corectă a drepturilor omului, atunci când lucrează pentru Petrom. Cursul şi-a propus să identifice metodele şi programele de instruire necesare, precum şi să dezvolte o politică în consecinţă.

În sesiunea din acest an, Petrom a dezvoltat un curs de două zile pentru membrii companiilor de securitate, bazat pe un scenariu interactiv, incluzând câteva situaţii speciale, la care răspundeau echipele de securitate. Fiecare echipă a avut de rezolvat aceeaşi situaţie, pentru a oferi o imagine posibilă a modului de acţiune şi pentru a evidenţia faptul că situaţiile speciale pot fi gestionate în mai multe feluri. Toate scenariile au fost filmate şi analizate atât de către structura de securitate din Petrom, cât şi de membrii echipelor participante.


« inchide