Angajaţi


În anul 2009, în pofida dificultăţilor financiare cauzate de criza economică, Petrom a continuat să organizeze activităţi de instruire pentru angajaţi. Diverse programe de instruire şi dezvoltare iniţiate în anii anteriori au continuat şi în acest an, la nivel corporativ, divizional sau de grup, concentrându-se pe calitatea serviciilor prestate, calitatea participării şi relevanţa pentru activitatea profesională. Programele de instruire au fost disponibile pentru toţi angajaţii, prin intermediul Catalogului de cursuri. În 2009, angajaţii au participat la activităţi de formare profesională, cu un cost total pentru trainerii externi de 2,7 mil. euro. Activităţile de formare profesională au acoperit diverse arii de interes (de exemplu, limbi străine, management, IT, cunoştinte tehnice şi HSEQ, dar şi cursuri personalizate), totalizând 41.195 de zile de instruire.

În 2009, HR a iniţiat programul Essentials 4 Managers, aliniat cu programul aferent din Grupul OMV, cu scopul de a le oferi managerilor o imagine de ansamblu asupra proceselor din domeniul Compensaţii şi Beneficii, Recrutare, Instruire şi Dezvoltare, Proiecte Internaţionale sau Legislaţia Muncii.

În ultimii ani, am trecut printr-un proces de restructurare care ne-a oferit ocazia să îmbunătăţim performanţa muncii. Pentru a atinge obiective ambiţioase în viitor, trebuie să facem eforturi în continuare pentru crearea şi implementarea unei culturi a performanţei. În acest sens, proiectul „Ce-i mai bun în noi - managerii” a fost iniţiat la nivel de companie în 2009. Acesta are drept scop crearea unui mediu de lucru profesional, în care toţi factorii care afectează comportamentele managerilor şi ale angajaţilor sunt armonizaţi pentru maximizarea rezultatelor companiei, în acelaşi timp creând un mediu de lucru mai bun pentru toţi angajaţii. În vederea creării unei culturi durabile a performanţei, au fost iniţiate 7 programe, ca rezultat al interviurilor derulate în organizaţie şi al cercetării realizate pe un eşantion de 1.400 de manageri, unul dintre aceaste programe fiind „Dezvoltarea şi consolidarea programelor de management al talentelor”.

Dorim să îi asigurăm pe angajaţi că şi în perioada de criză obiectivul nostru este de a creşte nivelul lor de satisfacţie. De aceea, „dezvoltarea carierei”, care a fost aria de interes cu cel mai mare potenţial de îmbunătăţire în 2008, a devenit unul dintre obiectivele-cheie ale anului 2009. În acelaşi timp, Petrom a investit în identificarea şi reţinerea talentelor la nivel corporativ, dar şi la nivelul fiecărei divizii, prin programe speciale, care au avut drept scop dezvoltarea şi păstrarea celor mai buni profesionişti.

Un nou concept pentru evaluarea performanţei a fost iniţiat în 2008 prin proiectul Sistemul de Dezvoltare a Performanţei (PDS). Scopul este de a le oferi angajaţilor şi managerilor oportunitatea de a discuta deschis despre aşteptările lor referitoare la rezultate şi acţiuni viitoare. În 2009, PDS a atins 50% din grupul-ţintă (angajaţii din sediile centrale) şi a devenit un instrument strategic pentru dezvoltarea performanţei. Pentru a îmbunătăţi calitatea procesului PDS, în 2009 a fost creat un program personalizat de instruire pentru 780 de manageri.

În 2007 şi 2008, am încercat să descoperim mai multe despre angajaţi prin Managementul Capitalului Uman, un sondaj online destinat acestora. În 2009, peste 250 de acţiuni au fost planificate pentru a răspunde concluziilor sondajului. Câteva exemple de acţiuni: crearea unui forum online, pentru a facilita schimbul de opinii, întrebări şi răspunsuri; organizarea întâlnirilor în divizii la nivel de specialişti, pentru a facilita cunoaşterea şi a îmbunătăţi cooperarea; organizarea de întâlniri de lucru, în cadrul fiecărui departament, pentru a îmbunătăţi spiritul de echipă şi colaborarea cu alte echipe.

Având în vedere procesul de restructurare din Petrom, o atenţie deosebită a fost acordată angajaţilor care părăsesc compania. Cele 15 Centre de Tranziţie, create în 2006 în toată ţara, au continuat să acorde asistenţă foştilor angajaţi, în vederea continuării carierei lor, fie prin găsirea unui nou loc de muncă, fie prin iniţierea unei mici afaceri. Activitatea centrelor de tranziţie a avut o rată de succes de 80%.


« inchide