Schimbări climatice


Mediul devine un factor tot mai important în evoluţia sistemelor energetice, cu impact previzibil asupra mixului energetic şi calităţii produselor energetice finale, precum şi asupra dezvoltării tehnologiilor de conversie şi utilizare a energiei. Schimbările climatice reprezintă o provocare majoră pentru Petrom. În ultimii 4 ani, am participat activ la măsuri de protecţie a climei, prin explorarea de noi tehnologii, precum centrale electrice cu zero emisii (Zero Emission Power Plants - ZEP) şi captarea dioxidului de carbon combinată cu creşterea factorului de recuperare a ţiţeiului (tehnologia Enhanced Oil Recovery - EOR), producerea de biocombustibili, precum şi punerea în aplicare a unor metode pentru reducerea emisiilor GHG (de exemplu, tehnologii energetice mai eficiente pentru conversie şi utilizare finală; comercializarea certificatelor CO2).

Centrala electrică cu emisii aproape zero
Petrom efectuează un studiu referitor la o centrală electrică, bazată pe arderea cu oxigen, ca parte a programului de reducere a emisiilor CO2 din Grupul OMV. Obiectivul acestui proiect este de a aplica o nouă tehnologie de combustie a gazului cu o compoziţie specială, pentru producerea de electricitate fără emisii de CO2. În 2009 a fost semnat un contract cu AE&E Austria privind obţinerea de informaţii tehnice şi economice, pentru a lua o decizie cu privire la investiţia într-o centrală electrică în România, cu o putere netă electrică de aproximativ 15 MWe, bazată pe tehnologia de ardere cu oxigen, pentru amestecul de gaze cu conţinut ridicat de CO2.

Centrala va fi alimentată cu gaze bogate în CO2, de la unul dintre grupurile de zăcăminte Petrom. Producţia de energie electrică va fi folosită pentru cererea de energie a operaţiunilor Petrom sau va fi livrată în reţeaua electrică naţională. Dioxidul de carbon captat de la această centrală va fi comprimat şi reinjectat într-un zăcământ, pentru a creşte producţia de ţiţei (EOR). Centrala electrică Petrom, folosind tehnologia de ardere cu oxigen, ar putea fi una dintre primele centrale de acest tip din Europa, având în vedere capacitatea acesteia şi compoziţia gazului de alimentare. Gazele naturale, având un conţinut ridicat de CO2, sunt adecvate pentru această tehnologie. Proiecte ZEP/EOR pot aduce o contribuţie majoră la reducerea emisiilor de CO2 provenite din arderea combustibililor fosili, în următorii ani.

Inventarierea emisiilor de gaze cu efect de seră
Emisiile directe de dioxid de carbon (CO2), metan (CH4) şi oxid de azot (N2O) ale Petrom au fost de 4,1 mil. tone în 2009 (2008: 5 mil. tone).

Emisiile GHG pe segmente de activitate (mil. tone)

Comercializarea certificatelor de CO2
La 1 ianuarie 2007, Petrom a inclus 19 instalaţii în Sistemul European de tranzacţionare a certificatelor de emisii CO2 (EU ETS). În anul 2009, una dintre instalaţii a fost închisă şi retrasă din proiect. Astfel, Petrom este înregistrat cu 18 instalaţii la sfârşitul anului 2009. Ca o consecinţă a reducerii emisiilor, alocărilor suplimentare, precum şi a opririlor neplanificate, un surplus de 1,6 milioane de certificate a fost înregistrat pentru Petrom la sfârşitul anului 2009.

Reducerea emisiilor directe de GHG
Domeniile importante pentru Petrom în reducerea emisiilor directe de GHG sunt:

Strategia cu privire la emisiile de CO2
Adoptând obiectivele şi strategia cu privire la emisiile de CO2 ale Grupului OMV, Petrom s-a angajat să promoveze proiecte care să asigure atât aprovizionarea cu energie, cât şi reducerea impactului asupra mediului, cauzat de schimbările climatice. Aceste proiecte fac parte din domeniul energiei regenerabile, eficienţei energetice şi soluţiilor inovatoare pentru reducerea emisiilor de GHG, în timpul proceselor industriale şi de producţie.


« inchide