Managementul energetic


Consumul de energie
Consumul total de energie în Petrom a fost de 61,36 PJ în 2009 (2008: 81,57 PJ).

Eficienţa energetică
Îmbunătăţirea eficienţei energetice reprezintă un obiectiv major pentru diviziile Petrom. Conform studiilor de benchmarking realizate de Solomon Associates, Indexul Intensităţii Energetice (EII) al combustibililor din cadrul rafinăriilor Petrom a fost redus semnificativ în ultimii ani. Pentru ambele rafinării, Arpechim şi Petrobrazi, EII a fost redus cu 17% între 2004 şi 2008, ajungând la o valoare de 178 în 2008. În ultimii ani, am înregistrat un real progres în ceea ce priveşte optimizarea proceselor. În Petrom, proiectele de modernizare, în desfăşurare, care implică o investiţie totală de peste 4 mld. euro, începând din 2005, vor conduce la îmbunătăţiri semnificative ale eficienţei energetice. În Petrom Rafinare sunt implementate instrumente de gestiune a energiei, de exemplu, o bază de date în timp real, contabilizarea productivităţii şi indicatori de performanţă a eficienţei energetice. Micile proiecte de investiţie pentru optimizarea energiei sunt încurajate. De asemenea, a fost dezvoltat un sistem de recompensare a angajaţilor pentru ideile de îmbunătăţire cu impact semnificativ asupra eficienţei energetice şi reducerii consumurilor energetice.

În Petrom Marketing, toate depozitele noi şi staţiile de alimentare construite în 2009 au integrate proiecte de eficienţă energetică în planurile de punere în funcţiune. Depozitul Jilava este un bun exemplu în acest sens.

Petrom E&P a demarat în 2009 o serie de analize ample, la nivelul Grupurilor de Zăcăminte, cu scopul de a dezvolta studii de bază pentru toate sursele de emisie a GHG, inclusiv cuantificarea emisilor pentru fiecare tip de sursă. Deşi iniţial a fost planificată efectuarea mai multor studii în 2009, diminuările semnificative de buget, ca rezultat al crizei financiare, au determinat reducerea acestui program la doar două (din 16) Grupuri de Zăcăminte onshore. Studiile au ca scop pregătirea inventarierii exacte a emisiilor GHG şi a bilanţurilor energetice pentru fiecare Grup de Zăcăminte, în vederea întocmirii unor planuri detaliate pentru eliminarea sau reducerea emisiilor GHG. Lucrări de proiectare pentru înlocuirea unor cazane cu aburi din instalaţiile existente, pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice, au început în anul 2009. De asemenea, un prim proiect-pilot, cu relevanţă de eficienţă energetică, constând într-o unitate energetică de 1 MW, alimentată cu gaze de sondă, a fost pus în funcţiune cu succes în Runcu - Iconiţa. Planurile Petrom E&P, de îmbunătăţire progresivă a eficienţei energetice prin modernizarea infrastructurii, au fost amânate la începutul anului 2009, din cauza crizei financiare, care a determinat reducerea semnificativă a bugetelor operaţionale.

Prin construirea noii centrale electrice de la Brazi, alimentată cu gaze, Petrom dezvoltă o nouă afacere în domeniul energetic. Această nouă centrală funcţionează în ciclu combinat, asigurând cele mai bune practici de eficienţă energetică.


« inchide