Impactul produselor noastre asupra mediului


Combustibili mai puţin poluanţi
Ca urmare a Reglemetărilor Grupului OMV, începând cu 2006, Petrom a investit în divizia Rafinare, pentru a avea capabilitatea de a produce la nivelul standardelor Uniunii Europene. Astfel, în 2009, o nouă instalaţie destinată producţiei de benzină cu un conţinut redus de sulf a fost pusă în funcţiune la Petrobrazi. Instalaţia de posttratare, aferentă cracării catalitice, are o capacitate de peste 700.000 de tone, iar investiţiile s-au ridicat la mai mult de 90 mil. euro. Începând cu 2009, Petrom a atins capacitatea completă pentru a produce combustibili Euro V.

În 2009, 80% din benzina vândută de Petrom nu a conţinut sulf (conţinutul de sulf mai mic de 10 ppm), iar 18% a avut un conţinut de sulf între 150 şi 700 ppm. De asemenea, 80% din benzina vândută la staţiile noastre de alimentare a avut un conţinut de hidrocarburi aromatice de maximum 35%, iar 20% a avut un conţinut de hidrocarburi aromatice cuprins între 38 şi 42%. Toate staţiile de alimentare Petrom au avut spre vânzare numai benzină cu minimum 8,51% bio-ETBE (echivalentul a minimum 4% bioetanol) şi motorină cu minimum 4% FAME (biocomponent).

Pentru reţeaua de 659 de staţii din România şi Moldova, oferim GPL în cadrul a 68 de staţii de alimentare, acestea reprezentând aproximativ 10% din totalul staţiilor.

Implementarea REACH
Regulamentul European nr. 1907/2006 pentru Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi Restricţia Produselor Chimice (REACH) a intrat în vigoare în iunie 2008. Deoarece acest regulament este obligatoriu pentru fiecare companie din Uniunea Europeană care produce sau importă (din afara Comunităţii Europene) produse chimice (substanţe şi amestecuri) şi, de asemenea, pentru utilizatorii de produse chimice (produse de alte companii), compania noastră este foarte interesată să abordeze şi să aplice cea mai bună strategie pentru implementare.

Principalele măsuri pentru a implementa Directiva REACH sunt menţionate mai jos:

Următoarea etapă, după preînregistrare, este înregistrarea substanţelor la Agenţia Europeană pentru Substanţe Chimice - ECHA (Helsinki). Aceasta presupune colectarea tuturor datelor relevante, pregătirea unui dosar tehnic pentru fiecare substanţă (acţiune care necesită costuri) şi depunerea acestora la ECHA. În acest scop, Petrom beneficiază de suportul consorţiilor relevante de rafinării din care OMV R&M face parte în prezent (de exemplu, CONCAWE - pentru majoritatea produselor petroliere, LOA - pentru olefine şi produse aromatice, FERC - pentru compuşi oxigenaţi de combustibil).

Divizia Rafinare a luat toate măsurile necesare şi a alocat resursele adecvate pentru implementarea proceselor referitoare la înregistrarea substanţelor sub incidenţa REACH.

Conformarea cu cerinţele legale
Conformarea cu reglementările de mediu este monitorizată la nivel de punct de lucru, precum şi la nivel de segment de afacere, prin utilizarea unor aplicaţii IT. Integrarea proceselor de monitorizare este în curs de implementare, aceasta fiind una dintre marile provocări în Petrom. În 2005, un amplu proces a fost iniţiat pentru reactualizarea autorizaţiilor de mediu şi a programelor de conformare aferente. În Petrom sunt efectuate cu regularitate audituri HSE, de conformare legală, pentru verificarea tuturor activităţilor. Până în decembrie 2009, 95% din punctele de lucru ale Petrom au obţinut autorizaţiile necesare, restul de 5% fiind în proces de reautorizare. Urmărirea sistematică, bazată pe sisteme IT adecvate, permite identificarea riscurilor de neconformitate, astfel încât să poată fi luate măsurile necesare în timp util.

În Petrom Marketing, toate depozitele şi staţiile de alimentare au realizat măsurile de protecţie a mediului impuse prin programele de conformare. Neconformităţile se referă, în cea mai mare parte, la poluarea istorică, înainte de 2004. În prezent, Petrom Marketing a lansat 16 proiecte de decontaminare pentru fostele depozite operaţionale, care au fost supuse demolării şi lucrărilor de curăţare.

Compania noastră a primit amenzi pentru neconformitate în valoare de 0,44 mil. euro în 2009 (în 2008: 0,55 mil. euro). Amenzile se referă la incidentele de mediu, inclusiv pierderile şi depăşirea limitelor la deversare, neconformităţi la gestionarea deşeurilor, precum şi la depăşirea termenelor de realizare a măsurilor stabilite prin autorizaţii şi rapoarte de inspecţie.

Cheltuieli şi investiţii pentru protecţia mediului
Începând cu 2007, Petrom aplică o metodă standardizată, Contabilitatea Managementului de Mediu (EMA), pentru identificarea, colectarea şi analizarea informaţiei fizice, cu privire la utilizarea, fluxurile şi destinaţiile energiei, apei şi materialelor (inclusiv deşeurilor), precum şi a informaţiei monetare, cu privire la costurile aferente mediului înconjurător, venituri şi beneficii. Metoda se bazează pe un document director al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) şi al diviziei pentru Dezvoltare Durabilă a Naţiunilor Unite (UNDSD), dezvoltat în vederea obţinerii unor date relevante de mediu, comparabile la nivel internaţional.

Petrom se concentrează, în principal, pe informaţia monetară referitoare la protecţia mediului, precum şi pe prevenţie. Cheltuielile referitoare la instalaţiile, activităţile şi proiectele derulate pentru protecţia mediului şi/sau reducerea impactului negativ asupra mediului sunt colectate şi centralizate într-un mod standardizat.

În 2009, Petrom a cheltuit 818.393.252 lei pentru acţiuni de protecţia mediului şi prevenţie, din care 260.807.558 lei reprezintă investiţii şi 557.585.695 lei reprezintă cheltuieli cu personalul intern, servicii contractate de la terţi, taxe şi contribuţii pentru activităţile cu relevanţă de mediu, ca remedieri, cercetare şi dezvoltare, gestionarea deşeurilor, mentenanţa echipamentelor, precum şi consumul de apă, energie, materiale operaţionale şi deprecierea aferentă echipamentelor cu relevanţă de mediu.

Perspective 2010
În 2010 vom continua să ne concentrăm eforturile în vederea diminuării/eliminării impactului activităţilor Petrom asupra mediului, în special pentru:


« inchide