Abordarea aspectelor de mediu


Unul dintre obiectivele Petrom este de a diminua impactul operaţiunilor sale asupra mediului, prin reducerea deşeurilor, a emisiilor şi evacuărilor în atmosferă şi prin utilizarea eficientă a energiei. Anul 2009 a reprezentat un progres major în clarificarea, consolidarea şi alinierea proceselor şi cerinţelor pe care le aplicăm în Petrom faţă de Reglementările Grupului OMV.

Toate activităţile cu relevanţă de mediu sunt conduse conform politicii HSE Petrom. Această politică exprimă angajamentul nostru pentru reducerea impactului asupra mediului, îmbunătăţirea continuă a performanţei de mediu şi o dezvoltare durabilă, prin participarea la măsurile de protecţie a climei. Reglementările de management al mediului în Petrom au fost aliniate cu cerinţele Grupului OMV şi constituie cadrul general pentru îmbunătăţire continuă, cu scopul de a ne asigura că toate activităţile noastre se conformează unor standarde ridicate de mediu.


« inchide