Petrom, în dialog cu părţile interesate


Angajamentul părţilor interesate este important pentru dezvoltarea durabilă a companiei şi include toate activităţile care facilitează dialogul cu acestea. Părţile interesate de activitatea Petrom includ acţionari, investitori, analişti, angajaţi, clienţi, furnizori, competitori, parteneri de afaceri, contractori, universităţi, autorităţile de stat, organizaţiile nonguvernamentale, mass-media şi lideri de opinie ai comunităţilor.

Standardul Petrom „Managementul angajamentului cu părţile interesate” constituie cadrul de realizare a unui angajament constructiv cu părţile interesate, prin definirea principalelor etape şi obiective care să susţină acest proces. Dialogul cu părţile interesate poate lua diferite forme, cum ar fi forumurile cu părţile interesate, comitetele de experţi, grupurile de lucru, discuţiile bilaterale şi implementarea în comun a proiectelor (parteneriate).

Dialogul cu părţile interesate externe
Forumul cu părţile interesate la nivel corporativ
În 2009, Petrom a organizat primul forum de dialog cu părţile interesate la nivel corporativ. Acest eveniment a dezbătut una dintre temele de actualitate din domeniul energiei, şi anume „Eficienţa Energetică şi Energia Durabilă”.

Pornind de la faptul că fiecare avem responsabilitatea de a asigura un viitor mai bun generaţiilor viitoare, iniţiativa a urmărit realizarea unui schimb constructiv de idei între Petrom şi părţile interesate, cum ar fi autorităţi, instituţii financiare, organizaţii nonguvernamentale, mediul academic sau reprezentanţi ai comunităţii.

În urma discuţiilor deschise, au fost identificate oportunităţi reale de colaborare. Obiectivul acestui prim forum a fost de a cunoaşte aşteptările părţilor interesate de dezvoltarea durabilă a sectorului energetic, în special prin îmbunătăţirea eficienţei energetice. Evenimentul s-a bucurat de un real interes, fiind animat de discuţii ale reprezentanţilor Petrom cu părţile interesate participante. Petrom a centralizat şi analizat toate propunerile şi va elaborara un plan de acţiune, ca răspuns la problemele ridicate de părţile interesate.

Dialogul cu părţile interesate la nivel local
Dialogul cu părţile interesate la nivelul diviziilor Petrom este dezvoltat prin intermediul unor proiecte sociale, conferinţe şi întâlniri regulate. În decursul implementării proiectelor sociale, reprezentanţii Petrom E&P au avut peste 130 de întâlniri cu diferite grupuri de părţi interesate. Una dintre conferinţele organizate de Petrom E&P, la finalizarea unui proiect educaţional, a reunit peste 70 de participanţi (cadre didactice, reprezentanţi Petrom, reprezentanţi ai Consiliilor Locale, reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale) din cinci comunităţi aflate în aria de operare Petrom, în care proiectul a fost implementat în ultimii doi ani.

În cadrul Petrom E&P, a fost stabilit un Centru de Resurse pentru Comunitate în comunitatea localităţii Schela. Acesta este un spaţiu de dialog, care găzduieşte întâlniri lunare între reprezentanţii Petrom, autorităţile locale şi comunitate, menite să identifice impactul activităţilor Petrom şi să găsească soluţii de comun acord.

Dialogul cu părţile interesate interne
Dialogul Directorului General Executiv cu angajaţii
Petrom are un număr mare de angajaţi pe întreg cuprinsul ţării. Pentru a îmbunătăţi comunicarea dintre managementul la cel mai înalt nivel şi angajaţi, dar şi de a reduce distanţa dintre sediile centrale şi teritoriu, în 2009 a fost iniţiat un program de chat online. Scopul a fost acela de a oferi celor 15.000 de angajaţi, cu acces la intranet, posibilitatea unei discuţii deschise, lunare, cu Directorul General Executiv Petrom despre dezvoltarea companiei. Întrebările angajaţilor care nu au primit răspuns în timpul de o oră dedicat sesiunii de chat au primit răspunsuri ulterior, din partea echipei de Comunicare. Întreaga arhivă a sesiunilor de chat este postată pe intranet, astfel încât toţi angajaţii să poată vizualiza întrega discuţie.

Aproximativ 3.000 de angajaţi au folosit acest mijloc modern de comunicare, iar Directorul General Executiv a comunicat direct cu aproximativ 250 de angajaţi prin intermediul acestei platforme online.

Dialogul cu reprezentanţii Sindicatului
Din 2005, managerii HR au avut un dialog constant, deschis, cu reprezentaţii sindicatului şi cu angajaţii, cu scopul de a găsi cele mai bune soluţii, în conformitate cu Codul Muncii, atât pentru angajaţi (în funcţie de caz), cât şi pentru viitorul companiei. În 2009, pe lângă reprezentarea la nivel de companie pentru o nouă negociere a Contractului Colectiv de Muncă, departamentul HR s-a implicat activ şi în negocierile contractului colectiv de muncă la nivel de ramură şi grupuri de unităţi. O etapă ulterioară în îmbunătăţirea comunicării cu părţile interesate interne a constat în înfiinţarea şi organizarea cu succes a Structurilor de Dialog Social în divizii, ca platforme de discuţii regulate, referitoare la aspectele relevante din companie.


« inchide