Cultura performanţei


Într-o piaţă caracterizată de volatilitate şi incertitudine, cu provocări la fiecare pas, atingerea celui mai înalt nivel al potenţialului companiei este o sarcină complexă şi dificilă. În ultimii ani, compania noastră a trecut printr-un proces de restructurare, care a permis îmbunătăţirea performanţei. Pentru a ne atinge viitoarele obiective ambiţioase, ne adaptăm constant modul de gândire şi comportament, pentru o cultură a performanţei în toată compania.

Petrom aspiră să-şi transforme cultura organizaţională într-o „Cultură a Performanţei”, unde considerăm că resursa noastră cea mai bună sunt oamenii. O companie puternică progresează cu adevărat atunci când angajaţii săi împărtăşesc aceeaşi viziune, aceleaşi obiective şi valori. Noi credem că unul dintre activele-cheie ale Petrom este echipa de management.

De aceea, în momentul de faţă, ne concentrăm atenţia pe dezvoltarea abilităţilor manageriale ale angajaţilor noştri, element important într-o cultură a performanţei.

Prin diverse proiecte pe care le derulăm, dezvoltăm o cultură orientată spre performanţă, cu scopul de a crea un spirit comun şi de a creşte suportul pentru managerii noştri. În viaţa organizaţională, atingerea rezultatelor depinde în mare măsură de abilitatea de a lucra cu oamenii. În acest sens, în 2009 au fost realizate analize şi cercetări ample, au fost organizate grupuri de lucru, unde cultura actuală a fost analizată în detaliu.

Noi credem că într-o cultură a performanţei, obiectivele strategice ale companiei sunt cunoscute de către toţi angajaţii, deciziile sunt luate într-un mod responsabil, angajaţii lucrează eficient într-o echipă, se simt respectaţi şi apreciaţi pentru rezultatele obţinute. De asemenea, identificarea unei probleme şi furnizarea de soluţii sunt aspecte recunoscute şi recompensate.

Perspective 2010
În 2010, vom analiza şi dezvolta subiectele-cheie din cultura performanţei menţionate mai sus, concentrându-ne pe:


« inchide