Abordarea dezvoltării durabile


Integrarea dezvoltării durabile
Înţelegem prin sustenabilitate capacitatea de a răspunde nevoilor prezente fără a compromite capacitatea viitoarelor generaţii să răspundă propriilor nevoi. Petrom abordează dezvoltarea durabilă echilibrând aspectele referitoare la creşterea economică, dezvoltarea socială şi protecţia mediului. Pentru a răspunde acestei provocări, integrăm dezvoltarea durabilă în afacere şi ne modificăm, în concordanţă, comportamentul de zi cu zi. Integrarea dezvoltării durabile în procesele de afaceri este gestionată pe baza a trei piloni:

Secţiunea de dezvoltare durabilă din Raportul Anual se concentrează pe pilonii Oameni şi Planetă. Subiectele legate de pilonul Profit sunt incluse în celelalte secţiuni ale acestui raport, care acoperă aspectele economice ale activităţilor noastre.

Pentru a consolida integrarea problemelor de sustenabilitate în procesele de afaceri, începând cu 2010, pe termen mediu, ne focalizăm pe trei zone:

Dezvoltarea durabilă este încorporată atât în strategia corporativă, cât şi în strategiile diviziilor Petrom. Strategiile funcţionale de CSR, HSE şi HR asigură dezvoltarea echilibrată a aspectelor economice, sociale şi de mediu. Managementul dezvoltării durabile este un element-cheie în atingerea obiectivelor companiei.

Managementul CSR
Strategia CSR Petrom
Obiectivul nostru este să devenim o companie model pentru dezvoltarea durabilă şi CSR în România. În acest scop, facem eforturi continue pentru a integra eficient elementele CSR în cultura noastră corporativă şi în dezvoltarea durabilă, în general.

Strategia CSR Petrom este conformă cu strategia Grupului OMV şi este concepută să ofere sprijin pentru dezvoltarea durabilă a companiei.

Obiectivele principale pentru 2010 sunt următoarele:

Activitatea CSR este dezvoltată ca un sistem de management şi oferă bazele pentru atingerea cu succes a obiectivelor ambiţioase din acest domeniu.

Organizarea CSR în Petrom
Comitetul Consultativ CSR Petrom asistă Directoratul Petrom cu privire la aspectele de dezvoltare durabilă. Acesta propune obiectivele strategice CSR şi priorităţile aferente, dar şi recomandă acţiuni pentru implementarea politicilor CSR. De asemenea, comitetul analizează noile provocări ale Grupului Petrom şi măsura în care acţiunile CSR pot ajuta la gestionarea riscurilor aferente.

Comitetul Consultativ CSR este format din Directorul General Executiv Petrom (preşedinte onorific), reprezentantul departamentului Afaceri Corporative şi Dezvoltare Durabilă din Grupul OMV, directorii departamentelor Afaceri Corporative şi Conformitate, Comunicare Corporativă, HSE, HR, Dezvoltare Corporativă şi Relaţia cu Investitorii, ofiţerii CSR din cadrul diviziilor Petrom, Managerul CSR & Comunicare Internă, precum şi din reprezentantul departamentului Achiziţii Corporative.

Coordonarea activităţii CSR din întreaga companie este realizată de către Departamentul Afaceri Corporative şi Conformitate. Directorul acestui departament îi raportează Directorului General Executiv Petrom progresul proiectelor corporative CSR, iar responsabilitatea comunicării interne şi externe a proiectelor CSR Petrom revine departamentului Comunicare Corporativă. Activităţile CSR din diviziile Petrom sunt coordonate de ofiţerii CSR, numiţi de către membrii responsabili ai Directoratului companiei.

De asemenea, o echipă de responsabili CSR asigură suport ofiţerilor CSR şi directorilor funcţiilor corporative în vederea desfăşurării proceselor, activităţilor şi proiectelor CSR din departamentele respective. Responsabilii CSR participă şi în echipe temporare de proiect, stabilite în contextul abordării de noi aspecte CSR şi al elaborării planurilor pentru punerea în practică a deciziilor Directoratului.

Managementul HSE
Politica HSE
Oricine lucrează cu sau pentru Petrom, oriunde, este responsabil pentru respectarea standardelor HSE. O performanţă HSE bună, precum şi sănătatea, siguranţa şi securitatea tuturor celor care lucrează pentru noi sunt de o importanţă majoră pentru succesul afacerii noastre.

Politica HSE Petrom a fost elaborată în conformitate cu politica HSE a Grupului OMV şi enunţă obiectivele, performanţa şi managementul HSE în Petrom.

Vom continua să diminuăm impactul activităţilor noastre asupra mediului şi asupra sănătăţii prin reducerea deşeurilor, a emisiilor şi evacuărilor în atmosferă, dar şi prin utilizarea eficientă a energiei. Ne-am luat angajamentul de a realiza produse de calitate, care pot fi utilizate în condiţii de siguranţă de către clienţii noştri.

Responsabilitatea organizaţională pentru aspectele HSE
Responsabilitatea generală pentru aspectele HSE revine membrilor Directoratului, precum şi managerilor din Petrom. Activitatea HSE este organizată într-o structură matriceală. Astfel, o reţea amplă de manageri HSE la toate nivelurile organizatorice oferă consiliere şi asigură suport managerilor locurilor de muncă, pentru ca aceştia să-şi asume pe deplin responsabilitatea HSE. Mai mult, toti angajaţii Petrom sunt solicitaţi să joace un rol activ şi să fie competenţi în domeniul HSE. Aceasta include, spre exemplu, participarea la instruirile HSE, precum şi implicarea activă în raportarea incidentelor fără urmări şi a pericolelor.

Instruirea şi conştientizarea în domeniul HSE
Creşterea gradului de conştientizare a aspectelor HSE şi promovarea culturii HSE reprezintă o prioritate. În 2009, a fost elaborată Directiva „Conştientizare şi Competenţe HSE” şi au fost definite, în conformitate cu politica noastră, cunoştinţele de bază necesare pentru a implementa cerinţele HSE în cadrul companiei. În 2009, fiecare angajat a primit în medie 4 ore de instruire HSE.

Numărul orelor de instruire HSE

2006200720082009
222.800282.800197.300119.652


Sistemul de management HSE

Sistemul de management HSE la nivelul corporativ al Grupului OMV reprezintă pentru Petrom cadrul de lucru pentru îmbunătăţirea continuă a standardelor de mediu, sănătate, siguranţă şi securitate. Alinierea Petrom la standardele HSE ale Grupului OMV, pentru a răspunde în cele din urmă aşteptărilor părţilor interesate, este un proces dinamic. Îndeplinirea acestui obiectiv necesită o gestionare a companiei într-o manieră sistematică şi vizibilă. În scopul îmbunătăţirii managementului de sănătate şi siguranţă ocupaţională a contractorilor, în 2009, s-a stabilit un cadru de lucru pentru Auditul Sistemului de Management HSE, cu accent pe managementul contractorilor.

Auditare
Auditurile HSE au un rol fundamental în a ne asigura că cerinţele sistemului de management HSE sunt îndeplinite şi că, în cele din urmă, obiectivele HSE Petrom sunt realizate.

Managerii Petrom au fost implicaţi activ în auditurile HSE, fie în calitate de auditori, fie de persoane audiate. De exemplu, cele aproximativ 7.800 de evaluări HSE desfăşurate în Petrom în anul 2009 au reprezentat tot atâtea oportunităţi de a discuta riscurile HSE şi de a stabili măsuri pentru a le menţine sub control. De asemenea, acestea au contribuit la asumarea de către manageri a responsabilităţii în domeniul HSE.

Sisteme certificate de management al mediului
Diviziile Petrom au dezvoltat sisteme de management conform specificului de activitate şi în concordanţă cu directiva corporativă „Sistemul de Management HSE al Petrom”.

Divizia Rafinare Petrom (cu rafinăriile Petrobrazi şi Arpechim, Incerp şi sediile centrale), divizia Gaze Petrom şi Petrom Distribuţie Gaze S.R.L. au implementate sisteme de management certificate. Sistemele de management al mediului şi calităţii din divizia Rafinare Petrom au fost certificate conform ISO 9001 şi ISO 14001 de către compania TÜV Rheinland. De asemenea, sistemele de management al mediului şi calităţii din divizia Gaze Petrom, Petrom Distribuţie Gaze S.R.L. şi Petrom Gaze S.R.L. au fost certificate conform ISO 9001 şi ISO 14001 de către Simtex-OC. Astfel, 100% din activităţile de prelucrare a ţiţeiului în rafinăriile Petrom şi 100% din activităţile de furnizare şi distribuţie a gazelor la nivelul Petrom au fost certificate conform ISO 14001. În acelaşi timp, 12% din angajaţii Petrom lucrează sub incidenţa unui sistem certificat de management al mediului.

Sisteme certificate de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale
Sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale din divizia Rafinare Petrom, de exemplu, rafinăriile Arpechim şi Petrobrazi şi sediile principale, a fost certificat conform OHSAS 18001, în 2007. Astfel, 10% din angajaţii Petrom îşi desfăşoară activitatea în medii de lucru certificate conform OHSAS 18001.

Managementul HSE al contractorilor
Petrom solicită contractorilor săi să adere la standardele şi politicile sale. Petrom furnizează standardele şi instrucţiunile HSE tuturor contractorilor şi îi implică în conceptul şi programele de instruire HSE. Aspectele HSE sunt discutate înainte de implementarea contractelor, iar contractorii sunt informaţi că performanţa HSE reprezintă un criteriu de succes pentru viitoarea colaborare cu Petrom.

Conform standardelor Grupului OMV de performanţă HSE a contractorilor, Petrom monitorizează şi auditează performanţa acestora. Urmărirea aplicării măsurilor aferente constatărilor şi recomandărilor se realizează în mod regulat.

Inspecţia şi testarea instalaţiilor şi echipamentelor utilizate de Petrom şi de contractorii săi reprezintă o parte esenţială a monitorizării conformităţii HSE, aşa cum este solicitată de către autorităţile de reglementare şi stipulată prin cerinţele contractuale. Contractorii sunt solicitaţi să aibă implementate sisteme de inspecţie şi testare pentru a asigura conformitatea în acest sens. Obiectivul este ca toţi contractorii să înţeleagă şi să respecte standardele sistemului de management HSE în Petrom.

Managementul HR
Misiunea managementului de Resurse Umane este de a asigura organizaţiei angajaţi capabili şi motivaţi, oferind astfel suport în atingerea obiectivelor strategice. Managementul resurselor umane are o organizare matriceală, cu rolul de a susţine creşterea eficientă şi profitabilă a companiei.

Resurse Umane Petrom – organizare pe 3 niveluri 
Management

Rating în domeniul dezvoltării durabile

Corporate Responsability

Oekom research, una dintre principalele agenţii internaţionale de rating în domeniul investiţiilor sustenabile, a atribuit companiei noastre o notă generală de B-. Aceasta clasifică Petrom ca o companie PRIME, conform cu metodologia de evaluare oekom. În consecinţă, acţiunile Petrom pot fi eligibile pentru investiţii care se bazează pe aspecte sociale şi ecologice.


« inchide