Indicatori de dezvoltare durabilă


Descarcă tabelul

Financiar şi operaţional20082009
Total hidrocarburi produse (mii bep pe zi)188181
Total ţiţei procesat (mii tone)6.1215.161
Vânzări produse chimice (mii tone)503316
Cifra de afaceri netă (mil. lei)16.75112.842
Taxe către bugetul statului - inclusiv impozitul pe profit, acizele plătite (mil. lei)6.4766.720
Dividende plătite acţionarilor pentru anul financiar 2008 (mil. lei)1.0820
Salarii şi indemnizaţii (mil. lei)1.8201.822

Siguranţa muncii 1  
Accidente mortale71
Incidente cu pierderea temporară a capacităţii de muncă (LWDI) - angajaţi5233
Rată deces (FAR) - angajaţi10,791,74
Frecvenţa accidentelor cu timp de lucru pierdut (LTIR) - angajaţi0,910,59
Severitatea accidentelor cu timp de lucru pierdut (LTIS) - angajaţi63,5339,98
Frecvenţa accidentelor raportabile (TRIR) - angajaţi2,071,31
Accident mortal de traseu - angajaţi00
Accident de traseu cu zile de lucru pierdute - angajaţi42
Accidente mortale - angajaţi, contractori52
Incidente cu pierderea temporară a capacităţii de muncă (LWDI) – angajaţi, contractori2728
Rată deces (FAR) - angajaţi, contractori10,454,92
Frecvenţa accidentelor cu timp de lucru pierdut (LTIR) - angajaţi, contractori0,670,74
Severitatea accidentelor cu timp de lucru pierdut (LTIS) - angajaţi, contractori35,6335,13
Frecvenţa accidentelor raportabile (TRIR) - angajaţi, contractori1,381,50
Accident mortal de traseu - angajaţi, contractori11
Accident de traseu cu zile de lucru pierdute - angajaţi, contractori63

1Indicatorii referitori la siguranţa muncii şi mediu sunt auditaţi şi confirmaţi de Deloitte

Descarcă tabelul

Mediu 1. 2  
Consum de energie (PJ)81,5761,36
Consum de apă (mil. mc)5845,57
Consum de apă freatică (subteran) (mil. mc)10,611,79
Gaze cu efect de seră (GHG) (direct, scop 1) (mil. tone echivalent CO2)5,14,10
CO2 (mil. tone)4,73,66
CH4 (tone) 33.9947.019
SO2 (tone)5.5063.209,3
NO2 (tone)999940
NOx (tone)8.5468.736,3
Compuşi Organici Volatili fără Metan (NM -VOC) (tone)6.7693.772,4
Emisii de suspensii în aer (tone)2.4371.750,9
Descărcări în apele reziduale
Consumul Chimic de Oxigen (CCO) (tone)1.6251.610
Hidrocarburi (tone)4549,8
Total azot (tone)281233
Pierderi (număr)1.5822.607
Deşeuri4
Deşeuri nepericuloase (producţie) (tone)165.749174.744,2
Deşeuri periculoase (producţie) (tone)15.440115.815,4
Reziduuri petroliere (tone) 521-
Total deşeuri din producţie (tone)181.210290.559,6

Angajaţi 6  
Număr de angajaţi la 31 decembrie33.31127.470
Număr de angajaţi în poziţii de management2.2971.266
Femei în poziţii de management (%)18,5825
Angajaţi, din afara României, în poziţii de management (%)4,79
Concedieri pentru neconformare şi comportament neetic4514
Contribuţia către comunitate (mil. lei)16,5629,48

1Indicatorii referitori la siguranţa muncii şi mediu sunt auditaţi şi confirmaţi de Deloitte
2Indicatorii de mediu pentru Petrom includ performanţa din Kazahstan şi Petrom Marketing, începând cu 2009
3Creşterile sunt cauzate de adaptarea estimărilor şi metodologiilor de calcul din rafinării şi E&P
4Până în 2008 s-a raportat doar cantitatea de deşeuri din activitatea curentă. Începând cu 2009, s-a raportat cantitatea totală de deşeuri, inclusiv deşeurile rezultate
din proiectele dezvoltate
5Începând cu 2009, raportarea reziduurilor petroliere a fost inclusă în cea a deşeurilor periculoase
6Angajaţii sunt definiţi ca persoane care au un contract de muncă încheiat cu Petrom SA


« inchide