Declaraţia Directorului General Executiv


Stimaţi acţionari,

Încă din momentul privatizării, Petrom a pornit pe un nou drum, în vederea reorganizării companiei şi realizării de investiţii, pentru dezvoltarea unei activităţi durabile, în măsură să aducă plusvaloare tuturor părţilor interesate ale companiei, inclusiv investitorilor şi partenerilor noştri de afaceri, precum şi comunităţilor în care ne desfăşurăm activitatea. În acest sens, am făcut progrese semnificative în ceea ce priveşte stabilizarea producţiei de ţiţei, îmbunătăţirea ratei de înlocuire a rezervelor, îmbunătăţirea calităţii produselor noastre, conform standardelor europene, şi optimizarea reţelei de staţii de distribuţie şi a serviciilor oferite.

2009 a fost un an în care a trebuit să ne ajustăm priorităţile pe termen lung în funcţie de provocările curente, întâmpinate ca urmare a crizei economico-financiare accentuate, care a afectat, în egală măsură, atât România, cât şi celelalte economii relevante pentru activitatea Petrom.

Contextul economic general în România s-a caracterizat prin scăderea cu 7% a PIB, respectiv deprecierea substanţială a monedei naţionale, atât în raport cu dolarul american, cât şi cu moneda euro.

Pe fondul scăderii cererii pe piaţă, conducerea companiei a luat o serie de decizii importante pentru a contracara efectele acestor provocări, păstrând, totodată, direcţiile noastre strategice.

Nivelul scăzut al preţurilor şi al vânzărilor a condus la scăderea cifrei de afaceri cu 23% faţă de 2008. Profitul operaţional (EBIT) s-a redus cu 9%, în special din cauza preţului scăzut la ţiţei şi a marjelor de rafinare foarte reduse. Aceste efecte au fost parţial compensate de măsurile noastre de reducere a costurilor.

Profitul net a fost influenţat pozitiv de decizia companiei de a angaja instrumente financiare de acoperire a riscului privind preţul la ţiţei (care au generat câştiguri de 524 mil. lei), înregistrând o creştere de 34%, până la 1.368 mil. lei.

Am apelat la diverse măsuri de reducere a costurilor şi la decizii de restructurare, ca parte a procesului de reevaluare şi prioritizare a proiectelor şi activităţilor noastre, în contextul mediului economic nefavorabil.

În 2009, nivelul investiţiilor a fost redus cu 35% faţă de planul iniţial, în termeni istorici fiind în continuare ridicat. Pentru a confirma eforturile de dezvoltare a companiei, este nevoie în continuare de investiţii anuale de aproximativ 1,2-1,5 mld. euro. Prin urmare, am obţinut finanţare externă, cu scopul de a ne menţine poziţia financiară solidă, respectând, în acelaşi timp, politica Grupului OMV privind gradul de îndatorare.

În activitatea de Explorare şi Producţie am realizat îmbunătăţiri semnificative, în pofida mediului nefavorabil. Pentru al doilea an consecutiv, am menţinut rata de înlocuire a rezervelor la nivelul de 70%, nivel stabilit ca obiectiv pentru anul 2010. Am început producţia la două sonde noi offshore, am pus în funcţiune unitatea de procesare a gazelor de la Midia şi am început producţia şi la zăcământul de ţiţei Komsomolskoe, din Kazahstan. Mai mult, am redus costul de producţie pe baril, datorită reorganizării şi restructurării cu succes a activităţilor. Ca urmare a achiziţionării activităţii de servicii petroliere a Petromservice în 2007, suntem pe cale să reducem costul producţiei cu încă 1,5 USD/bep, datorită integrării cu succes a diviziei de Servicii E&P. În 2009 am direcţionat 68% din totalul investiţiilor către activitatea de E&P, prioritatea noastră fiind, în continuare, optimizarea livrării şi procesării gazelor, forarea sondelor de dezvoltare şi producţie, lucrările de intervenţie la sonde, precum şi instalaţiile de producţie.

Cu toate că profitul operaţional generat de activitatea de Rafinare şi Marketing a rămas negativ, acesta a avut o valoarea îmbunătăţită, de -828 mil. lei, comparativ cu -1.895 mil. lei în 2008, în pofida marjelor de rafinare scăzute. Creşterea profitului operaţional s-a datorat îmbunătăţirii continue a activităţii de marketing şi optimizării gradului de utilizare a capacităţii de rafinare. Vânzările cu amănuntul ale Petrom au crescut cu 12%, în contextul scăderii generale cu 3% a pieţei din România. Vânzările medii pe staţie au crescut cu 12%, depăşind nivelul apreciabil înregistrat în 2008, şi, implicit, obiectivul nostru strategic stabilit pentru 2010. Perspectivele pe termen mediu se menţin nefavorabile, caracterizându-se prin marje de rafinare scăzute şi capacitate excedentară la nivelul întregii Europe. Pentru a ne atinge obiectivul de a face posibilă procesarea în totalitate a ţiţeiului din producţia autohtonă, ne-am revizuit planul de investiţii, având ca premisă ajustarea capacităţii rafinăriei Petrobrazi la 4,2 mil. tone/an, cu investiţii de 750 mil. euro pentru anii 2010-2014. De asemenea, am decis ca rafinăria Arpechim să funcţioneze numai în funcţie de necesităţi, în timp ce vom evalua opţiunile alternative pentru viitorul acestei rafinării.

Activitatea de Gaze şi Energie a fost, de asemenea, afectată de nivelul scăzut al cererii. Preţul gazelor pentru producătorii interni, exprimat în RON, a rămas neschimbat din februarie 2008, în timp ce, exprimat în USD, preţul a scăzut cu 17%, comparativ cu 2008. Nivelul vânzărilor noastre de gaze a scăzut cu doar 4% faţă de 2008, în timp ce cererea de gaze în România a scăzut cu 15%. În 2009, am efectuat investiţii de 353 mil. lei în activitatea de gaze şi energie, incluzând investiţiile pentru construcţia centralei de la Brazi, care progresează conform planului şi bugetului stabilite. Am luat decizia de a închide combinatul chimic Doljchim înainte de sfârşitul anului 2010, ca o consecinţă a mediului economic nefavorabil şi a faptului că produsele chimice nu fac parte din obiectul principal de activitate al Petrom.

Pentru anul 2010 estimăm că preţul ţiţeiului, marjele din rafinare şi marketing, precum şi ratele de schimb valutar se vor menţine volatile, iar cererea pe piaţă va rămâne scăzută, ca urmare a ritmului lent de ieşire a României din criza economico-financiară.

Ne vom concentra pe activităţile de bază ale companiei, continuând procesul de modernizare şi dezvoltare şi urmărind, totodată, direcţia noastră strategică de a ne transforma dintr-o companie-lider, cu activitate integrată de ţiţei şi gaze, într-un jucător important pe piaţa de energie din sud-estul Europei.

Procesul de restructurare şi reorganizare, aflat în desfăşurare, va conduce la creşterea eficienţei în anii ce vor urma. Suntem dedicaţi obiectivului nostru de a implementa în Petrom o cultură a performanţei în rândul managementului, ce va contribui la îmbunătăţirea capacităţii echipei de conducere de a răspunde exigenţelor unei pieţe din ce în ce mai complexe în viitor.

În ultimii cinci ani am investit în dezvoltarea abilităţilor, în tehnologie, în îmbunătăţirea proceselor şi în noi oportunităţi pentru a crea valoare. Volumul acestor investiţii a depăşit considerabil obligaţiile stipulate în contractul de privatizare. Avem convingerea că menţinerea acestui program şi pe viitor este esenţială pentru dezvoltarea durabilă a companiei, şi, coroborat cu fluxul solid de numerar şi cu situaţia financiară echilibrată, acesta constituie un mod corect de utilizare a resurselor noastre financiare. Propunerea Directoratului este de a nu se distribui dividende pentru anul 2009. Această recomandare, împreună cu bugetul de investiţii vor fi supuse spre aprobare în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor, din data de 29 aprilie 2010. În plus, intenţionăm să căutăm noi surse de capital pentru a asigura fondurile necesare finanţării programului investiţional amplu al Petrom.

Pentru ca investitorii noştri să poată evalua în mod corespunzător activitatea şi evoluţia companiei, este necesar ca Petrom să creeze valoare durabilă şi să asigure un nivel crescut de transparenţă. În acest sens, vă anunţ cu plăcere că, începând cu primul trimestru al anului 2010, Petrom va prezenta rezultatele sale consolidate, conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), în rapoartele trimestriale, semestriale şi anuale.

Succesul companiei se datorează abilităţilor, colaborării şi eforturilor oamenilor care lucrează pentru Petrom. Compania se bazează pe o echipă directorială şi managerială care a progresat notabil, adaptându-se la schimbările rapide în aceste vremuri dificile, şi pe miile de angajaţi care reuşesc în mod constant să facă faţă provocărilor cu care se confruntă. Le mulţumesc tuturor.

2009 a fost un an care ne-a pus la încercare angajamentul privind preocupările noastre pe termen lung, precum şi abilitatea de a face faţă provocărilor pe termen scurt şi foarte scurt. Am depăşit cu succes această dublă provocare, consolidându-ne astfel încrederea că suntem pregătiţi pentru viitorul ce ne aşteaptă.

Mariana Gheorghe
Semnatura Mariana Gheorghe


« inchide