Raport de Dezvoltare Durabilă Aveţi 0 Semne Adauga bookmark
Aveţi 0 Note   Adauga nota
Petrom
Securitate şi Managementul Situaţiilor de Criză

Protecţia angajaţilor noştri, a companiei şi a reputaţiei acesteia împotriva efectelor nedorite ale infracţionalităţii, atacurilor maliţioase sau altor evenimente neprevăzute, reprezintă un factor important în asigurarea unei creşteri durabile a afacerii Petrom.

Obiectivele noastre în 2008 au fost: dezvoltarea reglementărilor aferente Managementului Securităţii şi Standardului de Minimă Operare în Securitate (MOSS), îmbunătăţirea managementului situaţiilor de criză şi de urgenţă, precum şi dezvoltarea Planului de management în situaţii de criză. Acest plan este proiectat pentru a coordona în mod eficient utilizarea resurselor noastre, în scopul protejării vieţii şi bunurilor, în timpul şi în perioada imediat următoare unui incident major, în cadrul Petrom. Răspunsul la orice situaţie de criză majoră sau perturbare va fi întotdeauna aplicat conform acestui plan. Manualul cu scenarii de criză şi listele de verificare au fost finalizate şi aprobate.

În scopul de a monitoriza situaţiile de urgenţă şi incidentele, măsurile de reglementare au fost însoţite de măsuri operaţionale, menite să îmbunătăţească securitatea fizică a locaţiilor Petrom. De exemplu, locaţiile Petrom sunt conectate la Celula de Securitate Petrom, prin intermediul butonului de urgenţă şi sistemului anti-furt, iar accesul în Petrom este controlat prin intermediul unui sistem centralizat, pe bază de card. Sistemul Fact 24, pentru notificarea şi comunicarea incidentelor şi situaţiilor de urgenţă, a fost implementat în toate diviziile Petrom. Planul de răspuns în caz de scurgeri petroliere a fost elaborat şi, de asemenea, centrul de management al crizei în E&P a fost dotat în mod corespunzător.

În 2008, ne-am concentrat pe asigurarea respectării standardelor corespunzătoare de securitate în clădirile noi sau modernizate ale Petrom, precum şi pe evaluarea contractelor de securitate şi a contractorilor, în scopul optimizării costurilor şi nivelului de servicii. De asemenea, am ridicat gradul de conştientizare a existenţei unui număr de urgenţe Petrom, disponibil 24 ore, 7 zile din săptămână, în cadrul Celulei de Securitate, care poate fi folosit de către angajaţii noştri, în cazul apariţiei unor incidente.

Cu scopul de a intensifica securitatea în Petrom, au fost efectuate audituri la nivelul întregii companii, în vederea identificării riscurilor de securitate şi implementării măsurilor de prevenire a incidentelor. De asemenea, cursuri ample de instruire în domeniul securităţii au fost furnizate atât angajaţilor noştri, cât şi contractorilor, iar conceptele de securitate au fost proiectate în mod corespunzător (de exemplu, furnizorii Petrom pentru servicii de securitate au beneficiat de instruire în domeniul drepturilor omului).