Raport de Dezvoltare Durabilă Aveţi 0 Semne Adauga bookmark
Aveţi 0 Note   Adauga nota
Petrom
Sănătate Ocupaţională şi Siguranţa Muncii

Sănătate ocupaţională
O prioritate pentru Petrom în 2008 a fost implementarea conceptului de sănătate ocupaţională, pentru a oferi angajaţilor noştri un serviciu modern şi cuprinzător. Pentru a realiza o armonie între calitatea şi eficacitatea activităţilor medicale în Petrom, s-a înfiinţat o reţea proprie de 30 de unităţi medicale (PetroMed Solutions), la începutul anului 2008.

Acţionând în baza unui concept comun şi comunicând în mod eficient, experţii în sănătate ocupaţională asistă managerii să preia, în ultimă instanţă, responsabilitatea pentru sănătatea ocupaţională. În 2008, personalul medical a promovat continuu educaţia cu privire la sănătate şi grija pentru sănătatea angajaţilor Petrom, cu scopul de a ridica nivelul de conştientizare a riscurilor pentru sănătate, aferente locurilor de muncă. De asemenea, s-au efectuat supravegheri specifice şi controale de sănătate, în conformitate cu cerinţele legale şi reglementările OMV / Petrom.

Pe lângă programele cu privire la alimentaţie şi starea generală de bine, au fost lansate noi iniţiative în 2008. Acestea includ teste optice şi dermatologice, precum şi campanii de vaccinare (de exemplu, cele împotriva gripei, encefalitei de căpuşe şi hepatitei) şi de informare în domeniul sănătăţii.

Ca urmare a analizei situaţiei Petrom în raport cu cerinţele standardelor OMV de sănătate, a fost demarat un proiect de modernizare a clinicilor medicale, care se va finaliza până la sfârşitul anului 2010.

Diverse alte programe preventive în domeniul sănătăţii au fost aplicate în fiecare divizie Petrom. De exemplu, angajaţii din divizia Rafinare au beneficiat de programe de instruire cu privire la acordarea primului ajutor, dar şi de programe de educaţie pentru sănătate (de exemplu, tensiunea arterială ridicată şi obezitatea, alimentaţia şi bolile cardiace, prevenirea stresului, prevenirea diabetului, prevenirea astmului). În Doljchim au fost lansate în 2008 campanii anti-alcool şi anti-tutun.

Siguranţa muncii
Prin politică HSE, am declarat clar că oricine lucrează în Petrom trebuie să se întoarcă acasă într-o stare bună de sănătate mentală şi fizică şi că toate procesele şi locurile de muncă trebuie să respecte condiţiile de siguranţă şi securitate, în beneficiul Petrom, al părţilor interesate şi al mediului. Credem că toate accidentele pot fi prevenite şi ne străduim să menţinem riscurile la cel mai mic nivel acceptat în practică. Rezultatele statistice din domeniul siguranţei muncii în anul 2008 sunt prezentate în diagrama de mai jos. Indicatorul LTIR (numărul de incidente cu pierderea capacităţii temporare de muncă) s-a situat sub ţinta stabilită pentru anul 2008, atât pentru Petrom (valoarea obţinută de 0,92 comparativ cu valoarea ţintă 1), cât şi pentru contractorii noştri (valoarea realizată 0,67, comparativ cu valoarea ţintă 1,5).

Rata accidentelor de muncă (LTIR) în 2008


*LTIR = frecvenţă medie a accidentelor cu una sau mai multe zile pierdute, faţă de timpul de muncă prestat

Din păcate, perioada de raportare a fost umbrită de un număr mare de decese: şapte angajaţi proprii şi cinci angajaţi ai contractorilor. Regretăm profund pierderea acestor vieţi.

Accidentele rutiere au reprezentat cauza majoră a accidentelor mortale, în perioada raportată. Motivele principale ale pierderilor de vieţi omeneşti au fost lipsa de conştientizare şi de cunoaştere a riscurilor, nerespectarea reglementărilor HSE şi calificarea necorespunzătoare a contractorilor, din punct de vedere al siguranţei muncii. Prin urmare, siguranţa rutieră a primit o atenţie deosebită din partea conducerii Petrom.

În 2008, Directoratul Petrom a aprobat un program de siguranţă rutieră, cu scopul de a reduce apariţia incidentelor de această natură. Acest program se axează pe următoarele cinci domenii cheie:

  1. Asigurarea conformităţii cu standardele corporative (politică referitoare la conducerea autovehiculelor şi manualul de gestionare a parcului auto)
  2. Examinarea conducătorilor auto (medicală şi psihologică);
  3. Monitorizarea zilnică a modului de conducere prin plasarea unor sisteme de monitorizare în interiorul autovehiculului;
  4. Furnizarea de instruire, atât pentru conducătorii auto, cât şi pentru pietoni, inclusiv instruire cu privire la acordarea primului ajutor;
  5. Desfăşurarea unei campanii de conştientizare, adresată atât conducătorilor auto, cât şi pietonilor.

Pentru a preveni incidentele, am continuat să promovăm cultura cu privire la siguranţa muncii, la nivelul întregii companii. Procesul continuu de schimbare culturală a beneficiat, de la început, de angajamentul Directoratului şi a fost însoţit de măsuri pentru îmbunătăţirea procedurilor de siguranţa muncii, a siguranţei proceselor, precum şi a echipamentului de protecţie personală.

Un pas important pentru îmbunătăţirea performanţei cu privire la siguranţa muncii a fost implementarea cu success, la nivelul Grupului OMV, a unei aplicaţii unice de raportare şi management al incidentelor, denumită Think: Ahead CARE. Noul instrument susţine atât managementul reactiv al incidentelor, cât şi pe cel proactiv. Prin înregistrarea şi investigarea incidentelor, inclusiv a incidentelor fără urmări, ne asigurăm că învăţam din experienţele anterioare şi prevenim reapariţia acestora.

Prin colectarea proactivă a informaţiilor despre pericole şi constatări şi folosirea rezultatelor evaluărilor şi a lecţiilor învăţate, vom reduce probabilitatea de apariţie a incidentelor. O cerinţă importantă pentru HSE este de a asigura faptul că OMV şi Petrom învaţă din experienţele anterioare, prin raportarea şi analizarea datelor aferente.

Alte iniţiative din 2008 au inclus implementarea evaluării riscului în ambele rafinării, introducerea unui sistem de acordare a permiselor de lucru în divizia E&P, desfăşurarea de ample programe de instruire în divizia Gaze şi Doljchim, îmbunătăţirea reglementărilor HSE la nivel corporativ, îmbunătăţirea managementului contractorilor, din punct de vedere al siguranţei muncii (de exemplu, stabilirea clară a indicatorilor HSE şi monitorizarea continuă a acestora).