Raportul Structurilor de Conducere Aveţi 0 Semne Adauga bookmark
Aveţi 0 Note   Adauga nota
Petrom
Raportul Administratorilor
Descarcă excel

* Investiţiile includ şi creşterile participaţiilor Petrom

2008 a fost un an cu rezultate contradictorii. În primele trei trimestre ale anului vânzările au crescut datorită mediului favorabil al preţurilor la ţiţei pe plan internaţional, conducând la obţinerea unei cifre de afaceri de 16,7 mld lei, cu 36% mai mare decât în 2007. Petrom a continuat să-şi îmbunătăţească eficienţa operaţională, având la bază programul de restructurare şi investiţiile semnificative în toate segmentele de activitate. Drept urmare, investiţiile au înregistrat un nivel record, însumând 6.404 mil lei, reprezentând o creştere de 68% comparativ cu 2007.

Cu toate acestea, realizările pozitive înregistrate în 2008 au fost eclipsate de nivelul ridicat al elementelor excepţionale constituite de-a lungul anului, şi anume provizioanele pentru litigii şi restructurare şi deprecierea valorii contabile nete a rafinăriei Arpechim. Ca urmare, profitul operaţional a scăzut cu 33% comparativ cu 2007, în special din cauza acestor elemente excepţionale.
Dintre aceste elemente excepţionale ce au afectat profitabilitatea companiei, provizionul constituit pentru litigii se distinge prin valoarea considerabilă - 1,3 mld lei - având un puternic impact negativ asupra rezultatelor companiei.

De la sfârşitul anului 2007, Petrom a fost implicat în litigii iniţiate de foşti şi actuali angajaţi, ca urmare a interpretării diferite a Contractului Colectiv de Muncă. Dat fiind că pe parcursul anului 2008, Petrom a continuat să primească noi revendicări în acest sens, conducerea a evaluat datoriile potenţiale ce ar putea rezulta din litigiile aflate în derulare şi a decis înregistrarea, conform principiilor prudenţiale şi pe baza unor estimări riguroase privind ieşirile potenţiale de numerar, provizionul mai sus menţionat pentru acoperirea riscului. Până în prezent, Petrom a întreprins toate acţiunile posibile şi a angajat toate resursele necesare pentru a se apăra împotriva proceselor de judecată şi, de asemenea, pentru a preveni creşterea numărului de litigii.

În Explorare şi Producţie, una din realizările majore a fost stabilizarea producţiei de ţiţei în cursul anului 2008. Ca urmare a activităţilor de explorare şi redezvoltare, în 2008 rata de înlocuire a rezervelor Petrom a atins nivelul de 71% în România (nivelul stabilit ca obiectiv de realizat în 2010 fiind de 70%). Programul de Modernizare Sonde a fost finalizat cu succes în 2008. La sfârşitul anului, un număr cumulativ de 5.049 sonde au fost finalizate cu un impact semnificativ asupra costului de producţie, volumelor de producţie şi siguranţei operaţiunilor. Astfel, la nivel E&P, programul de modernizare a sondelor a condus la un număr redus de intervenţii cu 60% faţă de 2005. Petrom a început în 2008 un program de re-dezvoltare a zăcămintelor mature în România. În acest scop, Petrom a selectat zăcăminte cu perspective, ca de exemplu Mamu, Delta, Suplac, Oprişeneşti, Moreni, pentru care s-au elaborat planuri de re-dezvoltare. Proiectul cel mai avansat se referă la dezvoltarea zăcământului de gaze Mamu. Dezvoltarea descoperirii marine Delta a fost reevaluată pentru a reduce riscurile şi a diminua nivelul investiţiilor necesare. De aceea, metoda de echipare sub-marină a fost abandonată în favoarea săpării unei sonde orizontale în extensie (D6). La sfârşitul anului 2008, Petrom a făcut un progres semnificativ în domeniul activităţii de explorare prin semnarea unui acord cu ExxonMobil pentru a iniţia o campanie comună de explorare în zona de mare adâncime din Marea Neagră.
Am reuşit, de asemenea, integrarea serviciilor petroliere achiziţionate de la Petromservice.

În Rafinare şi Marketing, 2008 a fost un an dificil. Deteriorarea mediului economic şi scăderea accentuată a preţului ţiţeiului au avut un impact negativ puternic care a putut fi numai parţial compensat de îmbunătăţirile constante realizate pe parcursul anului în activitatea operaţională. În activitatea de Rafinare am redus consumul propriu la 11,5% (2007: 12,5% din ţiţeiul procesat), şi am continuat îmbunătăţirea mixului de produse. Am continuat lucrările de construcţie a instalaţiei de hidrofinare benzină din Petrobrazi, în
valoare de 90 mil EUR, ce va permite producţia de benzină Euro V. În contextul actual ce caracterizează activitatea de rafinare a Petrom, rafinăria Arpechim nu poate genera rata de rentabilitate cerută din cauza consumului intern ridicat de energie, a mixului nefavorabil al produselor şi costurilor fixe ridicate. Investiţiile se vor concentra pe asigurarea conformităţii cu normele HSE şi, prin urmare, nu se preconizează îmbunătăţirea profitabilităţii acestei rafinării pe termen mediu. Pentru a reflecta această situaţie, s-a constituit un provizion în valoare de 605 mil lei, reprezentând valoarea contabilă netă a activelor rafinăriei Arpechim la 31 decembrie 2008. Activitatea din Marketing a cunoscut o impresionantă creştere în ceea ce priveşte vânzările medii pe staţie, datorită implementării sistemului full agency, precum şi în cadrul vânzării de produse complementare, datorită optimizării portofoliului şi a procesului de achiziţie.

În activitatea de Gaze şi Energie am reuşit să ne consolidăm poziţia pe piaţa gazelor naturale din România, în contextul unui mediu de afaceri dificil. De asemenea, am optimizat modelul afacerii în ceea ce priveşte activitatea de distribuţie a gazelor: Divizia Gaze Naturale a fost orientată către companiile mari de distribuţie şi producătorii de energie electrică cu capital de stat, în timp ce societatea afiliată 100%, Petrom Gas SRL, şi-a extins prezenţa pe piaţa consumatorilor finali - producători de energie electrică şi termică şi sectorul industrial. Astfel, împreună cu Petrom Distribuţie Gaze SRL, Grupul Petrom a reuşit să deservească toate segmentele, de la micii consumatori casnici până la consumatorii mari. Noua Divizie de Energie a continuat să-şi consolideze poziţia în 2008 pentru a atinge obiectivul strategic al Petrom de a intra pe piaţa de energie electrică. În decembrie 2008 s-a deschis şantierul construcţiei centralei electrice de la Brazi. Procesul de obţinere a tuturor autorizaţiilor şi permiselor a fost finalizat în 2008, astfel încât proiectul se desfăşoară conform planului şi va fi finalizat în trimestrul al treilea din 2011.

În zona financiară, au fost înregistrate realizări importante în dezvoltarea Global Solutions ca centru integrat de servicii globale în cadrul Grupului OMV, în măsură să asigure o mare varietate de servicii companiilor din grup.

Nu în ultimul rând, în octombrie 2008 am contractat o linie de credit multi-valută în valoare de circa 375 de milioane de euro, cu termen de rambursare de 3 ani, în vederea finanţării programelor prioritare de investiţii. Împrumutul este acordat de un club de cinci bănci de relaţie ale Petrom şi OMV, demonstrând şi consolidând poziţia solidă a Petrom în contextul actual.