Raport de Dezvoltare Durabilă Aveţi 0 Semne Adauga bookmark
Aveţi 0 Note   Adauga nota
Petrom
Atragerea şi Menţinerea Talentelor

Instrumentele de Resurse Umane lansate sau dezvoltate în 2008, au fost create pentru a creşte motivaţia, a îmbunătăţi comunicarea şi implicit, a creşte gradul de retenţie a angajaţilor în companie.

În 2008, echipa de recrutare a participat la diverse târguri de locuri de muncă cu scopul de a atrage candidaţi performanţi şi a îmbogăţi baza de date cu potenţiali candidaţi. Această acţiune a contribuit la finalizarea cu succes a proiectelor de recrutare şi selecţie.
Procesul aferent atragerii de noi talente a fost optimizat prin iniţierea şi implementarea în fază pilot, a programului de Recomandări Candidaţi. Acest program s-a desfăşurat pe parcursul anului 2008, în diviziile Explorare şi Producţie şi Global Solutions. Acţiunea a avut ca scop implicarea angajaţilor Petrom în recomandarea de candidaţi care doresc să se alăture echipei Petrom. Programul s-a desfăşurat cu succes în 2008 şi va fi aplicat în continuare în aceste divizii şi pe parcursul anului 2009.

Cu scopul de a-i identifica şi a-i reţine în companie pe angajaţii cu performanţe remarcabile, a fost iniţiat proiectul Managementul Talentelor. Acesta va continua şi pe parcursul anului 2009 şi va include următoarele direcţii principale: realizarea unei diagnoze privind
cultura organizaţională, dezvoltarea unui program de optimizare a acesteia, precum şi a unui program de management al talentelor.

Un nou concept de evaluare a performanţei prin Sistemul de Management al Performanţei (PDS) a fost introdus în Petrom, la începutul anului 2008. Acesta s-a aplicat, în fază de pilot, pentru 3.500 angajaţi. 82% dintre participanţi au folosit instrumentul pentru a-şi planifica obiectivele şi planul de dezvoltare în anul 2008. Întâlnirile directe au oferit oportunitatea managerilor şi angajaţilor de a-şi exprima, în mod transparent, aşteptările cu privire la rezultatele obţinute şi acţiunile viitoare.

Iniţiat în 2007 ca o schema pilot, sondajul ”Managementul Resurselor Umane” a fost extins în 2008 la 10.000 de angajaţi. Acest sondaj este un instrument folosit pentru măsurarea aspectelor importante ale colaborării între angajaţii din cadrul unui grup larg, cât şi pentru a indica punctele tari şi zonele care necesită îmbunătăţire. Pe baza constatărilor din sondaj, fiecare departament îşi elaborează planul de acţiune, în scopul de a îmbunătăţi satisfacţia angajaţilor.

Rezultatele sondajului din 2008 au arătat un real interes şi încredere în acest instrument din partea angajaţilor. Pentru prezentarea rezultatelor, au avut loc peste 35 de întâlniri de lucru, la nivelul întregii companii. Scopul final al proiectului ”Managementul Resurselor Umane” este de a atinge un nivel înalt al satisfacţiei angajaţilor şi astfel o calitate superioară a colaborării dintre aceştia. Cercetările au demonstrat frecvent că satisfacţia personalului este strâns legată de implicare, angajare şi succesul pe termen lung în afaceri.